Werk je samen met een uitzendbureau? Let op: het uitzendbeding is gewijzigd

Praktijk 7 augustus 2023

Werk je samen met een uitzendbureau? Let op: het uitzendbeding is gewijzigd

Het uitzendbeding* in de Uitzend Cao is per 1 juli 2023 gewijzigd. Hierdoor eindigt een uitzendovereenkomst niet altijd automatisch. Aanleiding van deze wijziging is een uitspraak van de Hoge Raad op 17 maart 2023**.

Experts

Wat is een uitzendbeding?

Een uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding hebben. Dat betekent dat er geen opzegtermijn geldt. Dus: als er geen werk is of als een uitzendkracht door ziekte niet kon werken, dan eindigde de inleenopdracht direct en daarmee ook de loondoorbetaling. 

Tot de uitspraak van de Hoge Raad eindigde een uitzendovereenkomst met uitzendbeding direct op het moment dat de uitzendkracht niet meer kon of wilde werken voor de opdrachtgever/inlener. Of als de opdrachtgever/inlener de uitzendkracht niet meer kon of wilde inlenen. Als opdrachtgever/inlener hoefde je geen actie te ondernemen als de uitzendkracht zich bijvoorbeeld ziek meldde; de inleenovereenkomst en de uitzendovereenkomst werd geacht te zijn geëindigd op verzoek van de opdrachtgever/inlener. 

Oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak geoordeeld dat het automatisch eindigen van de uitzendovereenkomst bij ziekte door gebruik te maken van het uitzendbeding in strijd is met de wet. De wet bepaalt namelijk dat de overeenkomst slechts op verzoek van de opdrachtgever/inlener beëindigd kan worden.

Een uitzendbeding blijft mogelijk, indien erin staat dat op verzoek van de opdrachtgever/inlener de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht wordt beëindigd. Zo kon tot 1 juli 2023 op verzoek van de opdrachtgever/inlener de uitzendovereenkomst, ook bij arbeidsongeschiktheid, beëindigd worden.

De nieuwe cao voor uitzendkrachten

Vanaf 1 juli 2023 is een nieuwe bepaling over het uitzendbeding in de uitzend cao opgenomen. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet meer automatisch. Een overeenkomst eindigt wanneer de afgesproken einddatum van de uitzendovereenkomst is bereikt of op verzoek van de opdrachtgever/inlener als hij de uitzendkracht niet meer kan of wil inlenen. Als de uitzendkracht arbeidsongeschikt wordt, kan de uitzendovereenkomst alleen nog op de einddatum eindigen. 

Als de uitzendkracht zelf niet meer wil werken, eindigt de uitzendovereenkomst op verzoek van de uitzendkracht. Dat kan niet als de uitzendkracht arbeidsongeschikt is, ook dan eindigt de uitzendovereenkomst op de einddatum. In de nieuwe bepaling is dus expliciet opgenomen dat gedurende arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht de terbeschikkingstelling alleen eindigt op de einddatum. 

Wat betekent dit voor mij als inlener?

Deze nieuwe bepaling heeft ongetwijfeld gevolgen voor de kosten die je als opdrachtgever/inlener moet bijdragen ten aanzien van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Het is niet uitgesloten dat de uitzendbureaus de kosten van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bij de inlener/opdrachtgever in rekening brengen tot de afgesproken einddatum van de uitzendovereenkomst. Kijk daarom goed naar de voorwaarden waaronder je een inleenovereenkomst aangaat.

*  De wijzigingen in de uitzend cao hebben gevolgen voor de algemene voorwaarden tussen inlener en uitzendbureau. Doet het uitzendbureau een beroep op de nieuwe regeling, kijk dan goed of de algemene voorwaarden met de nieuwe regeling van toepassing zijn verklaard.
** Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad

Gerelateerd