“Voor brede welvaart moet de balans op orde zijn”

Nieuws 19 september 2023

“Voor brede welvaart moet de balans op orde zijn”

“Terecht dat bestaanszekerheid hoog op de politieke agenda staat. Iedereen in Nederland moet een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. En dat op een arbeidsmarkt waar werken écht loont. Dit vraagt een kritische blik op hoe we in Nederland zaken geregeld hebben rondom loon en belastingen. Waarbij ik ook direct toevoeg dat – in de woorden van de koning – verdienen voor verdelen komt. Je kunt bestaanszekerheid alleen garanderen, als je het geld ook eerst kan verdienen. Het zijn de bedrijven die dat voor elkaar moeten krijgen", reageert Tamara van Ark, voorzitter Schoonmakend Nederland, op de vandaag gepresenteerde begroting 2024.

Experts

Schoonmakend Nederland heeft drie speerpunten: een gezonde arbeidsmarkt met aandacht voor de waarde van ons werk, ruimte voor ondernemerschap en aandacht voor duurzaamheid. Als we de troonrede en de begroting langs deze lat leggen, zien we dat er terecht veel aandacht is voor het eerste punt. De werkgevers in de schoonmaakbranche hebben hun verantwoordelijkheid al genomen. Dit jaar is met de sociale partners een stevige cao-loonsverhoging tot stand gebracht.  

Verdienvermogen ondernemers onder druk 

Maar ook hier geldt ook dat dit eerst verdiend moet worden. En juist dat verdienen staat zwaar onder druk bij onze werkgevers. De roep om verdere verhoging van het minimumloon klinkt sympathiek, maar zo’n verhoging levert onze medewerkers onder aan de streep te weinig op. “We zien liever dat het kabinet zich nog steviger inzet om werken meer lonend te maken", geeft Van Ark terug. “En vooral om méér werken meer lonend te maken. Bovendien kunnen we dit niet los zien van de discussie over de toeslagen. Het is de hoogste tijd dat het traditionele toeslagenstelsel grondig wordt herzien. Ook het terugdraaien van de verruimde Werkkostenregeling (WKR) van 3% naar het oude niveau van 1,92% helpt onze werkgevers niet om medewerkers met maatwerk tegemoet te komen in moeilijke tijden.”  

Houd lage-inkomensvoordeel (LIV) in stand 

Schoonmakend Nederland vindt het jammer te horen dat het kabinet werkt aan de voorbereidingen voor een wetsvoorstel dat de afschaffing van het LIV per 2025 kan regelen. Juist onze sector biedt werkplekken aan jongeren met en zonder diploma en aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat willen we blijven doen! Om voldoende leerwerkplekken te blijven scheppen van waaruit deze doelgroep kan doorstromen naar andere functies op de arbeidsmarkt, is behoud van een instrument als het LIV essentieel.

Alleenwerkende zelfstandigen onder arbowetgeving 

Ondernemerschap, onze tweede pijler, is gebaat bij duidelijkheid en een eerlijk speelveld. In dat kader is het Schoonmakend Nederland een doorn in het oog dat alleenwerkende zelfstandigen in de branche, zoals glazenwassers, niet onder de Arbowetgeving vallen. Onze werkgevers en hun medewerkers moeten voldoen aan (hoge) arbo- en kwaliteitseisen die niet altijd van toepassing zijn op zogenoemde alleenwerkende ZZP’ers. Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand.”   

Meer handen op elkaar zien wij voor het thema duurzaamheid, belangrijk ook om hier de volle kracht vooruit te behouden. Schoonmakend Nederland heeft als doel in 2030 volledig CO2 neutraal te zijn. De vandaag gepresenteerde klimaatplannen helpen ons daarbij.”  

Gerelateerd