Update Richtlijn tijdelijke bescherming vluchtelingen uit Oekraïne

Achtergrond 11 oktober 2023

Update Richtlijn tijdelijke bescherming vluchtelingen uit Oekraïne

De Richtlijn tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne is verlengd tot maandag 4 maart 2024. Dat betekent dat deze vluchtelingen tot 4 maart 2024 in de EU mogen blijven en recht hebben op opvang, medische zorg, onderwijs en werk.

Op het gebied van arbeid mogen vluchtelingen uit Oekraïne voorlopig in loondienst werken in Nederland. Er geldt een vrijstelling op de tewerkstellingsvergunningplicht. De voorwaarden die nu gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Dit betekent dat werkgevers vluchtelingen uit Oekraïne die onder de richtlijn vallen, langer in dienst kunnen houden of nemen.

Als je een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen die onder de richtlijn valt hoef je geen werkvergunning aan te vragen. Je hebt wel een meldplicht bij het UWV. Je vermeldt onder andere de periode en het aantal uren van het dienstverband, de functie en het loon. Deze melding maak je hier.  

Experts

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne

Een derdelander is iemand die gevlucht is uit (in dit geval) Oekraïne, maar uit uit een ander land komt. Meestal werkte of studeerde degene in Oekraïne.

De overheid heeft besloten dat derdelanders vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Één derdelander heeft hier hoger beroep tegen aangetekend bij de Raad van State. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft daarom op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de Richtlijn tijdelijke bescherming voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep. Tot die uitspraak mogen deze mensen werk in loondienst verrichten. De Raad van State deed op 17 januari 2024 in hoger beroep uitspraak. In dit bericht lees je daar meer over. 

Een werkgever kan controleren of de derdelander nog mag werken. Derdelanders hebben van de IND een brief gekregen waarin onder meer staat dat ze tot de uitspraak van de Raad van State in loondienst werk mogen blijven verrichten. Die brief moeten ze samen met hun O-document (waarop staat: geldig tot 2 september 2023) aan de werkgever kunnen laten zien.

Deze informatie over derdelanders is niet altijd bekend bij werkgevers wat als gevolg kan hebben dat derdelanders niet (meer) in loondienst worden genomen ondanks de bevriezing. Zo zijn er werkgevers die de brief van de IND niet (h)erkennen. Ter informatie kun je hier zien hoe deze brief eruit ziet.

Gerelateerd