Finalisten Best Practice Award 2023 bekend

Nieuws 1 november 2023

Finalisten Best Practice Award 2023 bekend

Op 7 december 2023 wordt voor de tiende keer de Best Practice Award uitgereikt, een jubileum! De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de finale bij Innstyle in Maarssen. Wie gaan er door naar de finale? Je leest het hier. 

“We hebben veel mooie best practices ontvangen rondom het thema ‘De stem van de schoonmaker’. Deze kwamen zowel vanuit het mkb als van de grote schoonmaakbedrijven. We hebben besloten om dit jaar in beide categorieën een award toe te kennen voor de best practice”, aldus Bert van Boggelen, voorzitter van de jury van de Best Practice Award 2023. 

Expert

De indieners zijn organisaties die samen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche succesvol in de praktijk brengen. Met als resultaten: verbeterde arbeidsomstandigheden, een versterking van de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker en een verbetering van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Bij de beoordeling van de ingezonden best practices is voor de jury het belang van samenwerking/partnerschap tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ofwel ketensamenwerking) een belangrijk criterium.

Genomineerd zijn…

De samenwerkingsrelaties die de jury heeft uitgekozen, zijn (in willekeurige volgorde):

In de categorie MKB:
 • Autonomie voor de schoonmaker: Hommerson/ Musis Sacrum
  Hommerson werkt bij Musis Sacrum met een relatief kleine ploeg van 4 medewerkers. Bijzonder is dat de schoonmakers zelf bepalen waar en wanneer zij schoonmaken. Ze stemmen daarvoor af met de opdrachtgever. Dit betekent autonomie maar ook korte lijnen met de opdrachtgever. Een mooi voorbeeld van autonomie voor de schoonmakers.
 • Dagschoonmaak als beleid: Nellen Schoonmaakdiensten en Spierings Mobile Cranes
  Nellen Schoonmaakdiensten levert alleen nog maar dagschoonmaak. Onder andere bij opdrachtgever Spierings Mobile Cranes. Voor de medewerkers betekent het alleen maar voordelen: een groter dienstverband met bijbehorend salaris, op prime time thuis kunnen zijn en zichtbaar zijn voor de gebruikers van de panden. Een mooi voorbeeld om schoonmakers zichtbaarder te maken en een stem te geven.

 • Het heft in eigen handen: SMB Willems met Gelredome
  Glazenwasser Nick van SMB Willems neemt als buddy Mogos onder zijn hoede. Samen werken ze in het Gelredome. Mogos leert van buddy Nick de kneepjes van het vak geleerd. Nick is zo tevreden over Mogos dat hij de directie adviseert Mogos langer in dienst te nemen. En dat gebeurt. Een mooi voorbeeld van eigen regie, zij het niet direct voor zichzelf maar voor een ander.
 In de categorie grote schoonmaakbedrijven:
 • Medewerker weer op 1: CSU en Hogeschool van Amsterdam
  Het is 2022, de HvA is zeer ontevreden over de dienstverlening van CSU. Reden voor districtmanager Peter om zijn eigen werk even te laten liggen. Hij wil het feitelijke probleem achterhalen en gaat intensieve gesprekken aan met de schoonmakers: deze voelen zich niet gezien en gehoord en het vuurtje is bij hen aan het doven. Deze gesprekken blijken achteraf de sleutel tot het succes. Resultaat: betere kwaliteit, gelukkiger schoonmakers en contractsverlenging van twee jaar dankzij de medewerkers met een stem en een visie. Een mooi voorbeeld van het belang van gelukkige medewerkers.

 • Aandacht voor en door het schoonmaakteam: EW en Rotterdam The Hague Airport (RTHA)
  De schoonmakers van EW zijn belangrijk bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Zij zijn een cruciale schakel in de kwaliteit van de schoonmaak, tevredenheid en beleving van de passagiers én medewerkers van RTHA. Reden voor EW en RHTA om de schoonmakers om input te vragen bij onder andere nieuwe contractafspraken of aanvullende uitvragen tussen EW en RTHA. Zij weten immers het beste uit de praktijk of iets realistisch en haalbaar is. RHTA zorgt er daarbij voor dat de werkomstandigheden van schoonmakers dezelfde zijn als die van het eigen personeel van RHTA. Een mooi voorbeeld van partnership met input van de schoonmakers.

 • Samen zorgen: Hago Zorg en Maasstad Ziekenhuis
  Niet alleen schoonmaken, maar samen zorgen! Zorgprofessionals voeren veel taken uit waarvoor geen zorgkwalificatie nodig is. Voor Hago Zorg en Maassstad ziekenhuis reden om te kijken of dit anders kon. Onder de naam capacityd® voeren schoonmaak- en servicemedewerkers van Hago Zorg deze taken nu uit. Mede dankzij de input van zorgprofessionals en professionals in schoonmaak. ‘Het zijn echt minder prettige werkdagen als de servicemedewerkers van Hago Zorg er een keer niet zijn’, aldus de zorgprofessionals. Een mooi voorbeeld van hoe werk anders georganiseerd kan worden met input van professionals.

Samen naar een sterkere keten

De Code Schoonmaak werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Ook andere branches, zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de gedragscode ondertekend.

Best Practice Award

Al vanaf het begin van haar bestaan organiseert de Code Schoonmaak een Award-uitreiking. Doel is om de mooie voorbeelden over de toepassing van de Code aan een breder publiek bekend te maken en daarmee ook andere ondertekenaars op ideeën te brengen over hoe de Code toegepast kan worden.

Gerelateerd