Schoonmaakmedewerkers geven werk en werkgever dikke voldoende

Nieuws 18 maart 2024

Schoonmaakmedewerkers geven werk en werkgever dikke voldoende

Schoonmaakmedewerkers waarderen hun werk met gemiddeld een 7,5. Meer dan de helft van de respondenten geeft het werk zelfs een 8, 9 of 10.  En maar liefst 75% van de schoonmakers heeft plezier in het werk en is er ook hartstikke trots op. Dat blijkt uit het onafhankelijk, representatief onderzoek onder ruim 2.000 schoonmakers van onderzoeksbureau Flycatcher in opdracht van Schoonmakend Nederland.  

Werknemersonderzoek werkplezier fit genoeg en trots op het werk, 2024 (Schoonmakend Nederland)

Experts

Ook over de werkgever zijn de respondenten positief. Zij krijgen een gemiddeld cijfer van 7,4. Vooral het respect en de waardering van de werkgever, een fijne werkplek en goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk factoren in de tevredenheid over de werkgever. Op de vraag waarom medewerkers voor het schoonmaakvak hebben gekozen, zijn leuk werk (ik houd van schoonmaken), flexibele uren en werk en/of geld nodig de belangrijkste redenen.  

83% vast contract 
Maar liefst 83% heeft een vast contract en 73% werkt 5 jaar of langer in de schoonmaak. Leuke collega’s, het salaris en een werkplek dichtbij huis vinden respondenten belangrijk in hun werk. Of zoals één van de 2.000 ondervraagden antwoordde: “Het is flexibel, dichtbij huis en past bij mijn gezinsleven. Daarnaast geeft de baan mij voldoening en geniet ik van de mensen met wie en waarvoor ik werk.” 

Meer uren werken   
Op de vraag of medewerkers meer uren willen werken – niet onbelangrijk in tijden van arbeidsmarktkrapte – antwoordt 60% dat niet te willen. 24% wil dat wel. Belangrijkste redenen om niet meer uren te willen werken zijn balans werk-privé of omdat ze nog een andere baan hebben. 8% van het aantal medewerkers dat aangeeft niet meer uren te willen werken zegt dat niet te willen omdat ze bang zijn om hun toeslagen te verliezen.  

Verbeterpunten 
Er zijn ook verbeterpunten. Vooral werkdruk is een belangrijk punt voor medewerkers: 21% van de ondervraagden vindt de werkdruk te hoog. Ze geven aan te weinig tijd en/of medewerkers te hebben om het werk te doen voor het ervaren van werkdruk. En ook al geeft 69% van de ondervraagden aan minimaal één keer per jaar werkoverleg te hebben, dat betekent nog altijd dat zo'n 31% dat niet heeft. Ook hier werk aan de winkel, omdat regelmatig werkoverleg een belangrijke factor is voor de tevredenheid van de medewerker en de kwaliteit van dienstverlening.  Tegelijkertijd voelt 81% van de medewerkers zich vrij om het met hun leidinggevende te bespreken als zij hun werk niet goed kunnen doen. 

Ook rondom verzuim zijn verbeterslagen te maken. 15% is niet tevreden over de aandacht van de leidinggevende bij verzuim.  Ze vinden dat ze te weinig tijd krijgen om uit te zieken, voelen veel druk om snel weer aan het werk te gaan en ervaren te weinig interesse van de leidinggevende in het herstel. 

Werknemersonderzoek gemakkelijk ziek melden en tevreden over aandacht, 2024 (Schoonmakend Nederland)

Toekomst
Ook over de toekomst in de schoonmaak hebben de respondenten zich uitgesproken: 78% van de schoonmakers wil (bijna zeker) blijven werken in de branche, 15% weet het nog niet. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn de fijne samenwerking met collega’s, plezier in het werk en contact met klanten. Dat gaat volgens de respondenten nu goed en moet zo blijven!

Download hier het complete onderzoeksrapport

Gerelateerd