Zorgen over gebrek aan urgentie over de toenemende werkgeverslasten

Politiek 18 maart 2024

Zorgen over gebrek aan urgentie over de toenemende werkgeverslasten

Schoonmakend Nederland is één van de ondertekenaars van de brandbrief van het brede bedrijfsleven die de politiek oproept de werkgeverslasten nu écht te verlagen. "We staan achter het streven naar meer bestaanszekerheid voor medewerkers. De focus op alleen het verhogen van het wettelijk minimumloon (WML) is niet terecht. De werkgeverlasten blijven onverminderd hoog en premies werden onlangs wederom verhoogd."

Expert

Historische loonsverhoging in de schoonmaak 

Afgelopen cao-periode hebben onze leden een historische loonsverhoging van ruim 19% moeten verstouwen. Onder meer door de enorme stijging van het WML. Die verhoging doorberekenen aan opdrachtgevers is niet overal gelukt. De aankomende indexatie én extra verhoging van het WML op 1 juli 2024 verhoogt de druk op ons loongebouw verder. Als daar geen lastenverlichting tegenover staat, is het voor onze werkgevers onmogelijk om het - in de woorden van de koning - eerst te kunnen verdienen, voordat het verdeeld kan worden.

Lees hier de brief

Gerelateerd