Schoonmakend Nederland doet eerste loonbod

Persbericht 28 maart 2024

Schoonmakend Nederland doet eerste loonbod

Vandaag zijn in het MAC3 stadion van Pec Zwolle de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche voortgezet. In een open sfeer zijn de wederzijdse voorstellen verder verkend en doorgesproken

Vandaag zijn in het MAC3 stadion van Pec Zwolle de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche voortgezet. In een open sfeer zijn de wederzijdse voorstellen verder verkend en doorgesproken.

Experts

Backkinggroep 
Zoals bij elke cao-onderhandeling komt er altijd veel ‘huiswerk’ vanuit de onderhandelingskamer. De afgelopen week heeft Schoonmakend Nederland de verschillende voorstellen van de vakbonden verder bestudeerd en doorgerekend. Om tot een gedegen reactie te komen op de voorstellen van de vakbonden, leunen de onderhandelaars van Schoonmakend Nederland op de backinggroep: een team van HR- en financiële specialisten van verschillende grote en MKB- bedrijven. Dit team rekent bijvoorbeeld de financiële consequenties van bepaalde keuzes door of adviseert over de praktische uitvoerbaarheid van voorstellen. 

Eerste (financiële) voorstellen 
Fedde Monsma, manager cao: "Op de tweede onderhandeldag hebben we stap voor stap de voorstellen van de bonden besproken. Denk aan een regeling voor oudere medewerkers, reiskosten, opleiding en ontwikkeling en de eindejaarsuitkering. Op sommige voorstellen konden we direct antwoorden of een (financieel voorstel) doen. Voor andere voorstellen hebben we meer tijd nodig of hebben we de bonden gevraagd om een verduidelijking."

Ook bracht Schoonmakend Nederland een eerste loonbod uit: Op 1 januari 2025: 2,75% voor iedereen, op 1 januari 2026 2,5% voor iedereen. Daarnaast hebben we een differentiatie voorgesteld voor de lagere loongroepen. Op 1 juli 2025 voor medewerkers in trede 1, loongroep 1 & 2 = 1,5% en trede 2, loongroep 1 & 2 = 0,75%.

Na de schorsing hebben bonden gereageerd op ons voorstel. Monsma: “De bonden reageerden niet heel enthousiast, maar dat hadden we ook niet verwacht. Er was wel wat beweging op een aantal punten, maar nog niet veel. De bonden houden voorlopig nog vast aan hun eerste inzet. De komende tijd gaan we aan de slag met het tegenbod van de bonden en werken we zelf ook nog wat voorstellen uit. Maandag 8 april praten we verder!”

Gerelateerd