Zo versnel je de Keurmerk Schoon-audit

Praktijk 28 maart 2024

Zo versnel je de Keurmerk Schoon-audit

Keurmerk Schoon-bedrijven worden periodiek getoetst of het bedrijf (nog) aan de eisen voldoet. De NEN 4400-1 norm is één van de onderdelen van dit keurmerk. Deze norm is vanaf februari 2023 hierzien. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de inspectie-instelling de toetsing uitvoert. Deze methodiek is gewijzigd in een meer risicogerichte aanpak. Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Hoe bereid je je voor? 

Wij leggen het in dit artikel uit.

Expert

Wat betekent de herziening voor jouw bedrijf?

Inhoudelijk verandert er weinig. De herziene norm wordt risicogericht en opgedeeld in drie modules: algemeen, ter beschikking stellen van arbeid en aanneming van werk. Voldeed je eerder aan de eisen, dan doet jouw bedrijf dat waarschijnlijk nu ook. Elk bedrijf wordt getoetst op de module algemeen. Afhankelijk van de activiteiten wordt het bedrijf getoetst op de module ter beschikking stellen van arbeid of de module aannneming van werk. 

Volledige inspectie en vervolginspectie 

Om risicogericht te kunnen toetsen, wordt jaarlijks een volledige inspectie uitgevoerd. Na de volledige inspectie volgt meestal een vervolginspectie. Deze inspectie vervangt de huidige verkorte inspectie en is gebaseerd op de uitkomsten van de volledige inspectie van jouw bedrijf. 

Hoe bereid je je voor op de volledige inspectie?

Door de herziening van de norm vraagt de volledige inspectie van jouw bedrijf meer voorbereidingen van de ondernemer.

Het gaat dan om:

  • Zorg dat alle relevante procedures op schrift aanwezig zijn en zorg dat deze werken. 
  • Zorg dat de dossiers die gecontroleerd worden aanwezig en op orde zijn. 
    De inspectie-instelling vraagt meer dossiers op om te controleren. De omvang van de steekproef is namelijk vergroot. Ook bij het herstel van afwijkingen moet jouw inspectie-instelling meer gerichte steekproeven doen. Voorheen trok de inspecteur de steekproef op de inspectiedag zelf en moest er iemand van het bedrijf zijn die de stukken op dat moment bij elkaar moest zoeken. In de nieuwe situatie kan de steekproef ook voor het bezoek worden getrokken en kun je ervoor zorgen dat de stukken op de inspectiedag klaar liggen.

Advies

Start op tijd met voorbereiden op de inspectie en zorg dat alle benodigde informatie klaar is. Zo verloopt de audit soepeler en sneller en voorkom je veel geregel op het laatste moment. 

Gerelateerd