Succesvolle lobby: extra verhoging Wettelijk Minimumloon is van de baan

Politiek 17 april 2024

Succesvolle lobby: extra verhoging Wettelijk Minimumloon is van de baan

De lobby van Schoonmakend Nederland tegen de extra verhoging van het Wettelijk Minimumloon op 1 juli is geslaagd. Gisteren heeft de Eerste Kamer het voorstel over de verhoging verworpen. 

Expert

Afgelopen maart was Schoonmakend Nederland één van de ondertekenaars van de brandbrief van het brede bedrijfsleven die de politiek oproept de werkgeverslasten te verlagen. Ook wij zijn voor meer bestaanszekerheid voor medewerkers, maar de focus op alleen het verhogen van het minimumloon (WML) is niet terecht. De druk op het verdienvermogen van het bedrijfsleven moet echt omlaag. Dat kan alleen al de politiek met concrete maatregelen de werkgeverlasten verlaagt.

Gerelateerd