Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat

Vereniging 24 mei 2024

Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat

Gisteren hebben leden van Schoonmakend Nederland in de Algemene Ledenvergadering gestemd over het cao-onderhandelingsresultaat.  De aanwezige leden stemden unaniem in met het onderhandelingsresultaat.

Experts

“Een mooiere afsluiter had ik me niet kunnen wensen”, aldus Rob Westerlaken, eerste onderhandelaar. Na drie cao-onderhandelingen draagt Westerlaken het stokje over. Hij gaat genieten van zijn welverdiend pensioen. “Prachtig om mijn carrière in de schoonmaak af te sluiten met een cao-akkoord voor de mooiste sector van Nederland. Het was een eer om te doen.”

Leden stemmen in met het cao onderhandelingsresultaat, 23 mei 2024 (Schoonmakend Nederland)

Fedde Monsma, manager arbeidszaken: "Een aantrekkelijke sector waarin mensen graag willen werken, blijven werken en zich verder ontwikkelen. Dat is het beeld dat we steeds voor ogen hebben gehad in het onderhandelingsproces. Het uiteindelijke resultaat is goed voor werkgevers én voor werknemers.”

De afspraken nog een keer op een rij:

Aantrekkelijke sector

 • Om een aantrekkelijke sector te zijn en te blijven, worden de lonen voor alle loongroepen op 1 januari 2025 met 3% verhoogd, op 1 januari 2026 met 3%.
 • Om de gewenste afstand van het WML weer te vergroten en gehoor te geven aan de gewenste differentiatie per loongroep, krijgen de medewerkers in de verschillende loongroepen er het volgende bij:
Loongroep 1 juli 2025 1 januari 2026
1

€ 0,25 per uur

€  0,25 per uur
2

€ 0,15 per uur

€ 0,15 per uur

3, 4 , 5 & 6

€ 0,10 per uur € 0,10 per uur
 • Reiskosten: aanvullend op de huidige reiskostenregeling komt een regeling voor reiskosten vanaf 10 tot 30 kilometer van € 0,14 per kilometer, gemeten vanaf de eerste kilometer.
 • Medewerkers die op 1 januari 2025 20 jaar of langer in de branche werkzaam zijn ontvangen een eenmalige bruto uitkering van maximaal € 1.000 naar rato aantal uur arbeidscontract.
 • Met ingang van 1 januari 2025 hebben medewerkers vrij op hun verjaardag.
 • Hotelmedewerkers krijgen een toeslag voor werken op zondag.

Behoud en duurzame inzetbaarheid medewerkers
Behoud en duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen we onder meer met:

 • Er komt een Basisopleiding Reiniging (BOR) die (nieuwe) medewerkers kennis laat maken met de specialistische kant van het vak, zoals glaswas, vloeronderhoud en calamiteitenreiniging.
 • Vanaf 1 juli 2025 volgen nieuwe leidinggevenden verplicht de opleiding voor leidinggevenden.
 • Het betaald rouwverlof (artikel 28) bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad wordt verhoogd van 1 naar 2 dagen.

Gezond en veilig werken 
Daarnaast blijft gezond en veilig werken een belangrijk aandachtspunt in deze cao.

 • Vakbonden en werkgevers in de schoonmaak pleiten voor meer dagschoonmaak. Door in het zicht van de gebruiker schoon te maken, is er meer erkenning en waardering voor de schoonmaker en het schoonmaakwerk. Dit verhoogt het werkplezier van de medewerker en vermindert het ziekteverzuim. Daarbij is dagschoonmaak een stuk duurzamer. Er komt een landelijke campagne voor meer dagschoonmaak.
 • Deelname aan het Generatiepact wordt voor werknemers verruimd van 3 naar 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Dit vanaf 1 januari 2025.

LEES MEER

Gerelateerd