Schoonmaakbedrijven en praktijkonderwijs bundelen krachten in unieke samenwerking

Nieuws 26 juni 2024

Schoonmaakbedrijven en praktijkonderwijs bundelen krachten in unieke samenwerking

Schoonmaakbedrijven Gom, Vebego Cleaning Services en CSU, brancheorganisatie Schoonmakend Nederland en de scholen van Stichting BOOR, Yulius Onderwijs en Horizon hebben op dinsdag 25 juni de  samenwerkingsovereenkomst ‘Facilidoor voor PROVSO’ ondertekend. De samenwerking is uniek; nooit eerder sloegen werkgevers uit de schoonmaakbranche op deze manier de handen ineen om leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) de stap van school naar werk te laten zetten. Het project vindt in eerste instantie plaats in de regio Rotterdam-Rijnmond, maar kan zeker een inspiratiebron vormen voor andere regio’s.

Expert

Foto: Rutger Geerling

Facilidoor voor PROVSO is voor pro- en vso-leerlingen die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. Zij volgen een traject dat begint in het laatste jaar van hun opleiding en eindigt na hun eerste jaar op de arbeidsmarkt. In deze twee jaar maken de jongeren in de praktijk kennis met de diverse aspecten van de schoonmaakbranche. Eerst lopen ze stage bij klantlocaties van de betrokken werkgevers, waaronder Rotterdam Ahoy, Theater Zuidplein en de Erasmus Universiteit. Ook behalen ze meerdere diploma’s die in de hele branche erkend worden, waaronder het RAS-diploma Basisvakopleiding schoonmaken en een specialisatie glasbewassing. Na het eerste jaar van het project hebben de leerlingen een breed beeld van de branche, zodat ze weloverwogen een keuze kunnen maken voor het vervolg van hun carrière. In het tweede jaar treden jongeren in dienst bij de werkgever en klantlocatie van hun voorkeur.

Opleiden voor de schoonmaakbranche
‘Het is absoluut uniek dat drie grote werkgevers in de schoonmaakbranche en de brancheorganisatie als ambassadeur richting het mkb op deze manier samenwerken. Ze leiden gezamenlijk jongeren op; niet voor zichzelf, maar voor de branche. Hun concurrentiegedachte zetten ze opzij. Ze zien dat het nodig is; voor zichzelf, de maatschappij én voor deze jongeren, voor wie de stap van school naar werk extra uitdagend is’, zegt Natascha Sleeking, projectmanager van PROVSO.WORKS, dat het project mede mogelijk maakt. De basis voor Facilidoor voor PROVSO werd gelegd in het Rotterdamse Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening. ‘Toen bleek dat betere resultaten worden geboekt voor jongeren wanneer scholen en werkgevers de handen ineen slaan. Dit zetten we door met dit specifieke project
gericht op jongeren uit het pro en vso. Daarom de naam Facilidoor voor PROVSO.’

Verwachtingen betrokken partijen

Emine Turkserver, Senior Projectmanager Sociaal Duurzaam bij Gom: ‘In onze branche trekken we als werkgevers nog te weinig samen op. Alle betrokken partners zien nu in dat we op personeelsgebied meer bereiken als we samenwerken. Vanuit Gom werkten we al samen met pro- en vso-scholen, maar er stroomden nog weinig jongeren door naar vast werk. Met Facilidoor verwachten we dit positief te veranderen, mede doordat leerlingen een jaar de tijd krijgen om de branche te ontdekken, met extra begeleiding vanuit de bedrijven en school.’

Sven Bloem, Manager Groei & Strategie bij Vebego: ‘Vebego investeert al jaren in het pro en vso. Wij geloven dat leren in de praktijk het beste is voor deze jongeren. Het mooie aan dit project is dat ze op diverse werkplekken, waaronder bij onze opdrachtgevers Rotterdam Ahoy en Theater Zuidplein, ervaring kunnen opdoen én diploma’s kunnen behalen. Daarmee gaan ze met ervaring, met kennis van de branche en met meer zelfvertrouwen aan het werk. Dat vergroot de kans dat ze duurzaam aan het werk blijven. Dat is prettig voor hén en voor ons als werkgevers. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen meedoet in de maatschappij.’

Sabine Jongeleen, Tactisch recruiter bij CSU: ‘Door de krachten te bundelen, kunnen we samen de meest passende plek vinden voor elke jongere die graag in de schoonmaak wil werken. Door dit project krijgen ze een compleet beeld van wat er allemaal kan. Dat kan hen motiveren om in onze mooie branche te blijven werken. Daar profiteert iedereen van; de individuele bedrijven én de branche. En vooral de jongeren zelf; uiteindelijk draait het om hén.’

Annieke van Berckel, Adviseur Leren & Ontwikkelen bij Schoonmakend Nederland: ‘Als brancheorganisatie juichen we de samenwerking van harte toe. In de schoonmaakbranche is het nog vaak ‘ieder voor zich’. Wij vinden het geweldig dat drie grote bedrijven hun nek uitsteken en breder kijken. Dit project gaat jongeren meer kans bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt, maar draagt hopelijk ook bij aan een beter imago van onze branche. Werken in de schoonmaak is hartstikke leuk en zinvol. Dat mogen meer jongeren weten en ervaren.’

Gitte Nagel, Programmaleider Arbeid bij Stichting BOOR en de hoofdaanvrager namens de deelnemende scholen: ‘Voor onze leerlingen is dit een ontzettend aantrekkelijk project om aan deel te nemen. Ze kunnen in de praktijk ervaring opdoen én de voor hen belangrijke diploma’s en certificaten behalen. Daarnaast kunnen ze na school direct aan het werk. Op een plek die bij hen past, omdat ze in het eerste jaar een breed beeld hebben gekregen van de branche en dus een weloverwogen keuze kunnen maken. Onze docenten gaan niet alleen de leerlingen begeleiden, maar óók de begeleiders vanuit de bedrijven. Zodat zij weten hoe ze goed met onze leerlingen kunnen omgaan. Dat vergroot de kans op succes, van beide kanten.’

Over Facilidoor voor PROVSO
Binnen Facilidoor voor PROVSO is plaats voor in totaal 25 leerlingen. De eerste leerlingen starten op 1 september 2024, waarna er elk half jaar nieuwe leerlingen starten. De looptijd van het totale project is tot 31 augustus 2026. De intentie is dat de betrokken scholen en werkgevers blijven samenwerken, waarbij PROVSO.WORKS betrokken blijft als verbinder en ‘mogelijkmaker’. Het project Facilidoor voor PROVSO is de eerste stap in de ontwikeling van een bredere samenwerking waarin door de betrokken schoonmaakbedrijven samengewerkt wordt op het gebied van arbeidsmarkt, leren en ontwikkelen.

Gerelateerd