Dit zijn de wijzigingen in de cao per 1 juli 2024

Nieuws 3 juli 2024

Dit zijn de wijzigingen in de cao per 1 juli 2024

De nieuwe cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is op 1 juli 2024 ingegaan. Hieronder vind je een overzicht van alle wijzigingen die vanaf die datum van kracht worden.

Experts

 • Uitbetaling 1 uur per dienst (art 14 lid 5)
  Als de werknemer op één object werkt, krijgt de werknemer voor de werkzaamheden per object minimaal 1 uur uitbetaald, ook als er minder dan 1 uur wordt gewerkt. Als aansluitend op meerdere objecten wordt gewerkt, wordt dat gezien als één dienst. 
 • Rouwverlof (art 30 lid 3)
  Voor familieleden in de tweede graad wordt het rouwverlof uitgebreid naar twee dagen. Dit zijn (schoon)grootouders, (schoon)broer, (schoon)zus en kleinkind.

 • Mantelzorgverlof (art 31 lid 1)
  Als werkgever mag je een verzoek om mantelzorgverlof te verlenen niet weigeren.

 • Menstruatie- en overgangsverlof (art 52)
  Als werkgever stimuleer je het praten over het welzijn en welbevinden van de werknemer, waaronder het praten over overgangs- of menstruatieklachten. Dit kan met een leidinggevende of een aangewezen persoon in het bedrijf. Als dat nodig is in verband met klachten maak je met de werknemer maatwerkafspraken. 

 • Dagloonberekening (bijlage I)
  De dagloonberekening wordt zodanig aangepast dat bij de berekening van het dagloon bij arbeidsongeschiktheid wordt uitgegaan van het actuele uurloon op het moment dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt.

 • Consignatievergoeding (art 7 B-deel)
  De consignatievergoeding in het B-deel wordt verhoogd van € 50,- naar € 90,- bruto per week. 
 • Oproepdienst  (art 10 B-deel)
  Als werkgever (in het B-deel) mag je oproep-/uitzendkrachten 24 uur van tevoren laten weten dat ze toch geen werkzaamheden hoeven te verrichten voor jou, zonder dat aanspraak bestaat op loon. Dit termijn was 4 dagen.  

 • Specialisten vloerenonderhoud II en III 
  Werknemers schoonmaakonderhoud vloeren II en III vallen vanaf 1 juli 2024 onder het B-deel van de cao.
  Werknemer schoonmaakonderhoud I blijft onder het A-deel  van de cao vallen.
  Leidinggevenden van werknemers schoonmaakonderhoud vloeren II en II vallen vanaf 1 juli 2024 ook onder het B-deel van de cao.
  Hier worden referentiefuncties voor geschreven.  
 • Werknemers Participatiewet (art 17 lid 2)
  Werknemers die onder de Participatiewet vallen en het wettelijk minimumloon ontvangen, krijgen de mogelijkheid om na twee jaar het basis(vak)diploma te behalen in overleg met de (SW-)begeleider. Bij het behalen van het diploma worden deze werknemers ingeschaald in het loongebouw in trede 1. 

Wil je alles nalezen, klik dan hier voor de hele cao-tekst. 

*De opkomtsvergoeding van € 1,50 bruto was ten onrechte in dit bericht opgenomen. Deze vervalt pas op 1 januari 2025 en is daarom niet meer opgenomen in dit bericht.

Gerelateerd