Re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Word je werknemer ziek? Dan ga je er samen alles aan doen om de werknemer weer snel en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst in de eigen functie. Maar als dat niet kan, in een andere functie binnen het bedrijf. Of zelfs bij een andere werkgever. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). 
LEES MEER

Drie succesfactoren voor goed re-integratietraject
  1. Regie: voer regie op het re-integratie traject en houd een goed verzuimdossier bij.
  2. Samenspel: draag zorg voor een goed samenspel tussen de diverse betrokkenen.
  3. Passende arbeid: maak duidelijke afspraken met de werknemer over passende arbeid en leg die afspraken schriftelijk vast.

Meer weten?

TERUG NAAR ZIEKMELDING

NAAR WIA EN EINDE CONTRACT

Expert

.