Ziekmelding

Je werknemer meldt zich ziek

Als je werknemer zich ziek meldt, hoeft hij je niet te vertellen wat er precies aan de hand is. Vraag wel wanneer hij denkt weer aan de slag te kunnen gaan en of ander/aangepast werk tijdens de ziekteperiode wel mogelijk is. Het loon van de zieke werknemer moet doorbetaald worden. Een zieke werknemer mag je ook niet zomaar ontslaan. Als werkgever ben je verplicht de werknemer te helpen met zijn re-integratie. Deze verplichtingen (voortvloeiend uit de Wet verbetering poortwachter) heeft de werkgever voor alle eigen werknemers, dus met een vast of tijdelijk contract of oproepcontract. 
LEES MEER

Een zieke werknemer weer aan het werk krijgen

Als je werknemer ziek wordt, moet je hem ziekmelden. Bij langdurige afwezigheid zorgen jullie samen voor re-integratie. 
LEES MEER

VERDER NAAR RE-INTEGRATIE

Expert