Verzuimdesk

Vragen over verzuim? Bel met de Schoonmakend Nederland Verzuimdesk


Bij de cao-besprekingen is afgesproken om met name mkb-bedrijven te ondersteunen bij verzuim. Veel bedrijven hebben niet de mogelijkheid zelf een specialist aan te trekken om deze problematiek aan te pakken. Een concreet knelpunt is het op orde krijgen van een verzuimdossier. Dat is nodig bij contacten met het UWV. Met een goed dossier kan een sanctie door het UWV worden voorkomen. Vaak leven er bij bedrijven vragen over het Plan van Aanpak, het aanvragen van een deskundigenoordeel, SV-regelingen (denk onder andere aan loonkostenvoordeel en WAZO) en WGA.

Wil je ook antwoord op deze of andere verzuimgerelateerde vragen? Neem dan contact op met de Verzuimdesk. Deze hulp is gratis. De helpdesk is bereikbaar via e-mail of telefonisch 073-648 38 50. Stel je je vraag vóór 12.00 uur, dan krijg je diezelfde dag nog een reactie. 

Voorbeeldcasussen van verzuimvragen

Wellicht staat je vraag met antwoord al in één van de 60 voorbeeldcasussen van de verzuimdesk.

NAAR STARTPAGINA VERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Expert