Arbo en Milieu

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Werkgever, werknemer en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. De opdrachtgever moet zorgen dat de werkzaamheden veilig gedaan kunnen worden. Opdrachtgever en werkgever werken hier samen.

Op de website Arbo Schoonmaak vind je meer informatie over de ArboCAO, de digitale Branche RI&E, de Werkdrukmeter Schoonmaak en alle Arbomaatregelen op een rijtje, inclusief achtergronden, hulpmiddelen en voorlichtingsmaterialen.

Experts

Nico Koch

Nico Koch

Adviseur Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)

06-51762219 nico.koch@schoonmakendnederland.nl

Artikelen

Downloads exclusief voor Schoonmakend Nederland-leden

Verfijning