Schoonmaak: hulp aan laaggeletterden belangrijk

Standpunt 9 september 2019

Schoonmaak: hulp aan laaggeletterden belangrijk

“De schoonmaaksector kan zich geheel vinden in de oproep van de Stichting Lezen & Schrijven. Sterker nog: de bedrijfstak heeft de handschoen al opgepakt en kan bogen op meer dan tien jaar ervaring.” Aldus branchevereniging Schoonmakend Nederland in een reactie op berichten vandaag in de media dat de Stichting bedrijven oproept om zich in te zetten voor hun laaggeletterde medewerkers zodat zij binnen bedrijf en samenleving beter kunnen meekomen.

Expert

De schoonmaaksector investeert al jaren in trainingen en opleidingen voor hun laaggeletterde medewerkers. Zo worden medewerkers onder meer gestimuleerd taalcursussen te volgen als dat gewenst is. Met de vakbonden zijn al vanaf 2008 afspraken gemaakt over de financiering hiervan. Ook tijdens de laatste cao-besprekingen is veel aandacht besteed aan scholing en ondersteuning van medewerkers.

Één van de argumenten van de Stichting om bedrijven te gaan helpen, is dat ondersteuning van laaggeletterden hun mogelijkheden vergroot om op de arbeidsmarkt door te stromen. Schoonmakend Nederland kan die redenering onderschrijven. Werkzaamheden in de schoonmaaksector zijn vaak de basis voor verdere ontplooiing, binnen en buiten de sector. Het wegnemen van laaggeletterdheid helpt daarbij.

Volgens de Stichting telt ons land zo’n 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Aandacht voor de problematiek kan ertoe bijdragen dat mensen worden gemotiveerd hier wat aan te doen. “Deze week is de Week van de alfabetisering, maar onze activiteiten gaan een heel jaar door”, aldus Schoonmakend Nederland.

Gerelateerd