OSB roept Rijksoverheid op: Lege panden bieden juist mogelijkheden

Persbericht 27 maart 2020

OSB roept Rijksoverheid op: Lege panden bieden juist mogelijkheden

Bij OSB (Ondernemingsorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) komen er geluiden binnen dat ook de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) de schoonmaakbranche in de kou laat staan. Voorzitter Piet Adema van OSB: “We krijgen diverse signalen van afspraken die van de ene op de andere dag worden stopgezet”. RSO werkt met vele onderaannemers en niet alleen op het gebied van schoonmaak. Rijksambtenaren werken thuis en de lege panden bieden deze onderaannemers kansen om werkzaamheden te verrichten die normaal gesproken storend zouden zijn voor de aanwezige ambtenaren. Ik wil de RSO oproepen om de onderaannemers die kansen te geven. Dan blijven er mensen aan de slag en hoeven er minder bedrijven gebruik te maken van de noodmaatregelen, zoals de NOW (Noodmaatregel overbrugging Werkbehoud).”

Experts

Deze week maakte OSB al bekend dat verschillende andere opdrachtgevers uit de overheidssector hun contractverplichtingen niet nakomen en zich door het coronavirus beroepen op overmacht. Adema herhaalt nogmaals dat de overheid, lokaal, regionaal of Rijksbreed hun afspraken moeten nakomen en kijken naar de kansen die er liggen voor schoonmaak, glazenbewassing e.d. ‘Die kansen zijn er op het gebied van schoonmaak en onderhoud. Opdrachtgevers moeten eerst praten met hun opdrachtnemers, voordat ze op eigen houtje beslissen dat werkzaamheden niet meer nodig zijn. Nogmaals, er liggen genoeg kansen om mensen aan het werk te houden. Dat is wat het kabinet wil, wat wij willen en wat de economie nodig heeft. Juist nu!’

OSB werkt nauw samen met SieV en heeft gevraagd of zij het probleem herkennen. SieV gaf aan geen geluiden in die richting gehoord te hebben, maar zij onderkennen het belang van het houden aan de aangegane verplichtingen.

Advies
Alle ondernemers uit de schoonmaakbranche kunnen uiteraard bij het Landelijk Coördinatiepunt Corona voor de Schoonmaak terecht met vragen en voor advies. Het Landelijk Coördinatiepunt is bereikbaar via telefoonnummer 0800 22 6 54 56. Het kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur gebeld worden met vragen. Ook kunnen tussen 9.00 en 20.00 uur vragen per WhatsApp gesteld worden op nummer 06 82 72 21 06.

Gerelateerd