Maak angstgevoelens over corona bespreekbaar

Achtergrond 31 maart 2020

Maak angstgevoelens over corona bespreekbaar

De dreiging van besmetting door het coronavirus zorgt bij veel mensen voor geestelijke en lichamelijke klachten. ‘We ervaren een vorm van collectieve machteloosheid. De een gaat piekeren, de ander wordt prikkelbaar’. Mensen ervaren gevoelens van onrust, angst en somberheid. Via de coronahelpdesk krijgen we regelmatig telefoontjes met de vraag hoe je als werkgever deze angst het beste bespreekbaar maakt met je werknemers. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat werknemers zich als gevolg van deze angst ziek melden. Schoonmakend Nederland zet tips op een rij. 

Expert

Tips:

  • Bied een luisterend oor en bagatelliseer de angst niet.
  • Zorg dat werknemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over het coronavirus (bij leidinggevende, PZ, vertrouwenspersoon of bedrijfsarts). Heb je een vertrouwenspersoon binnen je organisatie, laat dan de vertrouwenspersoon bellen met de werknemer of stel extra communicatie op zodat de contactgegevens van de vertrouwenspersoon nogmaals onder de aandacht wordt gebracht.
  • Licht werknemers goed voor over de hygiënemaatregelen die gelden en benadruk dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. In week 14 komen op de website van Schoonmakend Nederland richtlijnen beschikbaar hoe te werken tijdens de coronacrisis in verschillende situaties.
  • Informeer werknemers over de maatregelen die getroffen zijn voor het coronavirus zodat zij eventuele vragen van opdrachtgevers ook in basis kunnen beantwoorden.
  • Licht werknemers goed voor over het beleid dat je voert wanneer er een besmet persoon blijkt te zijn op het object waar de schoonmaker werkt.
  • Informeer werknemers over de richtlijnen die gelden bij ziekte van zichzelf of van een huisgenoot.
  • Verwijs werknemers met gezondheidsvragen naar de huisarts of GGD.
  • De hoeveelheid informatie over het coronavirus kan verwarrend zijn. Adviseer werknemers hun nieuwsverbruik tot vijf à tien minuten per dag te beperken en dit te halen van serieuze media (niet van Facebook) zoals de site van het RIVM, de site van de Rijksoverheid, de site van Schoonmakend Nederland over het coronavirus of de regionale GGD.
  • Stuur vanuit de directie een e-mail, app of ander bericht om je werknemers gerust te stellen. Laat directie (of personen waar werknemers tegen op kijken) hierin uitspreken dat ze het ook spannend vinden.
  • Stuur een positief bericht uit vanuit de directie om zo werknemers te stimuleren om aan het werk te blijven. Boodschap: We hebben jullie altijd en dus ook NU hard nodig en we waarderen jullie inzet enorm.

Ook als ondernemer kun je angst ervaren. Door de uitbraak van het coronavirus leven we immers in een roerige, ingewikkelde tijd. Locaties van opdrachtgevers gaan preventief op slot, je werkt als ondernemer (als dat kan) wellicht geïmproviseerd thuis, en misschien zijn er werknemers die ziek worden. Logisch als je je zorgen maakt als ondernemer. Hoe blijf je mentaal sterk en heb je zo min mogelijk last van angst en piekeren? Gebruik deze tips.

Op werkdagen kun je met je vragen terecht bij de Schoonmakend Nederland coronahelpdesk via 0800 22 6 54 56.

Gerelateerd