Kabinet presenteert verlenging en aanvullingen op nieuw steunpakket

Achtergrond 20 mei 2020

Kabinet presenteert verlenging en aanvullingen op nieuw steunpakket

Vanmiddag heeft het Kabinet in een persconferentie bekend gemaakt dat het noodpakket voor ondernemers en werkenden wordt verlengd en uitgebreid. Het pakket NOW 2.0 is na overleg tussen minister Koolmees, minister Wiebeswerkgeversorganisaties en vakbonden tot stand gekomen. Het doel van de maatregelen blijft om zoveel mogelijk banen te behouden, maar het kabinet geeft ook aan de het niet mogelijk is alle bedrijven overeind te houden. “Dit nieuwe noodpakket geeft gerichte rugdekking om aan te passen in de komende turbulente tijd. Er zijn bedrijven die moeten krimpen of zelfs verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen.” 

Experts

De maatregelen in vogelvlucht: 

  • De bestaande NOW-regeling wordt verlengd en uitgebreid. Vanaf 6 juli a.s. kunnen ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus.
  • Om ook een gedeeltelijke bijdrage te leveren aan andere kosten dan loonkosten, wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40%.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de lopende regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan januari-maart.  
  • Bij ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen vervalt de extra verlaging op de subsidie (100% aftrek loon), maar de correctie op de subsidie blijft bestaan (voorheen 50% boete)Worden meer dan 20 medewerkers ontslagen per kwartaal, dan moet overlegd worden met vakbonden. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag.  
  • Werkgevers die NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hierover een verklaring af bij de aanvraag van NOW 2.0. Het Kabinet trekt 50 miljoen uit om initiatieven van sociale partners op dit vlak te ondersteunen.  
  • MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. 
  • Het Kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers ondersteunen. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen. Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. 
  • De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2002. Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
  • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. 

Open conferenties over NOW-regeling op 26 en 28 mei 

Om ondernemers nader te informeren over deze nieuwe NOW-regeling organiseert OSB volgende week twee open conferenties. Alle bedrijven in de branche kunnen deelnemen. We lichten dan de nieuwe regeling toe en er is volop ruimte om vragen te stellen. Rob Rommelse, directeur a.i. OSB begeleidt de conferenties. De conferenties vinden online plaats en er is steeds plaats voor 12 personen.  

Gerelateerd