Aanvraag Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) (update)

Achtergrond 18 december 2020

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) (update)

Vanaf 30 juni is het mogelijk om bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen. TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal € 750 en maximaal € 90.000 per kwartaal is er voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen is per kwartaal mogelijk tot 30 juni 2021. De aanvraag voor Q4 kan tot en met 29 januari worden gedaan. 

Experts

SBI-code 
Er zijn verschillende voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de regeling. Een van de voorwaarden is dat het bedrijf een geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit moet hebben die op de lijst vastgesteld SBI-codes voorkomt. Schoonmaakbedrijven vallen hier helaas nog direct niet onder. Als het bedrijf onder een andere SBI-codes is ingeschreven die wel op de lijst voorkomt en voor dat deel van het bedrijf aan de voorwaarden voldoet, dan kan alsnog aanspraak op TVL worden gedaan voor dat deel van het bedrijf.  

TVL verbreed naar alle sectoren in kwartaal 4  
De SBI-code-afbakening komt eenmalig te vervallen in kwartaal vier van dit jaar. Hierdoor komen schoonmaakbedrijven die tot nu toe tevergeefs een beroep deden op de regeling komen alsnog in aanmerking. 

Andere voorwaarden 

  • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedijf 

  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. 

  • Het bedrijf heeft minimaal € 3.000 aan vaste laten. Dit wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste laten in %Er wordt gerekend met het gemiddelde percentage in de sector en niet met daadwerkelijke vaste lasten.  

  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland en is voor 15 maart ingeschreven bij de KVK. 

  • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.  

  • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. 

  • Het bedrijf heeft na de ontvangst van TVL in totaal niet meer dan 800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit. 

Aanvragen 

De subsidie kan vanaf 30 juni 2020 tot 30 juni 2021 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Gerelateerd