Steunmaatregelen bedrijven uitgebreid

Achtergrond 29 oktober 2020

Steunmaatregelen bedrijven uitgebreid

Deze week maakte het Ministerie van Economische Zaken bekend dat er extra steunmaatregelen voor bedrijven komen. In de brief die deze week naar de Twee Kamer is gestuurd staat: “Er is voor een brede, mee-ademende regelingen gekozen om flexibel in te spelen op de grillen van het virus. Gegeven de huidige situatie, met meer besmettingen verwachten we dat het gebruik van de regelingen zal toenemen.

Experts

TVL verbreed naar alle sectoren in kwartaal 4  
Sectoren die door de recente maatregelen een onevenredige klap hebben gekregen - denk aan horeca, cultuur, evenementen en sport kunnen rekenen op extra steunmaatregelen. Voor schoonmaakbedrijven is van belang dat de TVL tijdelijk verbreed wordt naar alle sectorenDe SBI-code-afbakening komt eenmalig te vervallen in kwartaal vier van dit jaar. Hierdoor komen schoonmaakbedrijven die tot nu toe tevergeefs een beroep deden op de regeling komen alsnog in aanmerking. Verwacht wordt dat deze aanvragen vanaf medio november kunnen worden gedaan.  

De TVL is een subsidie voor de vaste lasten en wordt gebaseerd op het geleden omzetverlies. Dit verlies wordt vastgesteld door vergelijking van de omzet in de subsidieperiode met de omzet in dezelfde periode in het voorgaande jaar. De TVL is gemaximeerd: € 50.000 voor de periode juni-september 2020 (drie maanden) en € 90.000 voor de periode oktober 2020 – 1 juli 2021 (vier maanden). 

In de TVL ontvangt een bedrijf 50 procent van het vaste lasten percentage van de sector maal het omzetverlies. Bij 30 procent omzetverlies ontvangt een bedrijf dus 50 procent x 30 procent = 15 procent van de vaste lasten. Bij 100 procent omzetderving is dit 50 procent van deze vaste lasten. Het vasten-laten-percentage voor de schoonmaaksector moet nog worden vastgesteld.  

NOW blijft van kracht 
De Now-regeling blijft onverminderd van kracht. De regeling is bedoeld om de loonkosten te dragen. In NOW-3 ontvangt een bedrijf tot 1 januari 2021 maximaal 80 procent van de loonsom. Ook krijgen bedrijven de mogelijkheid om de loonsom enigszins te laten dalen zonder dat dit tot een korting op de subsidie leidt.  

Tozo 
De Tozo is bedoel voor zelfstandig ondernemers. Zelfstandig ondernemers waarvan het huishoudinkomen als gevolg van coronamaatregelen onder het sociaal minimum komt, komen in aanmerking voor een uitkering die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum. De vermogenstoets zal in plaats van 1 oktober 2020 nu per 1 april 2021 worden ingevoerd. 

Uitstel van betaling van belastingen 
Om liquiditeitsproblemen bij ondernemers te voorkomen kan uitstel van betaling voor belastingen worden aangevraagd. De aflossingstermijn van 24 maanden wordt verlengd naar 36 maanden, en de aflossing van opgebouwde schulden start pas vanaf 1 juli 2021. 

Gerelateerd