Aanpassingen 1e NOW-regeling

Achtergrond 25 mei 2020

Aanpassingen 1e NOW-regeling

Naast een nieuwe NOW-regeling heeft de Rijksoverheid ook aanpassingen in de 1e NOW-regeling aangekondigd. Schoonmakend Nederland zet een aantal aanpassingen op een rij:

Expert

 • Loonsombepaling voor seizoensbedrijven  
  Door deze bepaling wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen de maand maart als refertemaand voor de loonsom te hanteren, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 

 • Bepaling relevante omzet en loonsom bij overgang van onderneming 
  Voor ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft, mag ook de maand maart als referteperiode voor de loonsom gebruiken, mits die loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Daarnaast dient de overname minimaal één kalendermaand voor 29 februari geweest zijn.  

 • 13e maand uit loonsom  
  Bij de vaststelling van de subsidie gaat het UWV de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Deze zijn vaak in januari uitgekeerd.  

 • Grens overleggen accountantsverklaring 
  Gekozen wordt om twee grenzen te hanteren, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de reguliere grens van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking. Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000,- of meer. Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000,- of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Hiervoor wordt een online tool beschikbaar gesteld. Verder is de werkgever verplicht direct melding te maken, in dien duidelijk is dat men niet langer aan de vereisten van de subsidieverlening voldoet.  

 • Publicatie aanvragen 
  Vanaf eind juni gaat het UWV-gegevens over de aanvragers van de NOW publiceren op haar website. Het gaat uitsluitend om informatie waar geen zienswijze voor aan.

 • Als gevolg van de wijzigingen heeft de overheid het tijdvak voor de aanvraag van de Now 1 langer opengesteld. Het is nu tot 5 juni mogelijk de NOW aan te vragen. 

Lees de Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid

Gerelateerd