Update-informatie NOW 2.0

Achtergrond 28 mei 2020

Update-informatie NOW 2.0

Over de vorige week gepresenteerde verlenging van het noodpakket voor ondernemers, is nader overleg gevoerd door het kabinet en sociale partners. Dat heeft geleid tot extra afspraken voor ondernemers die vandaag zijn aangekondigd

Expert

De belangrijkste aankondigingen zijn: 

  • Het steunpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. 

  • De ‘ontslagboete’ uit de NOW 1.0 is eraf. Hiermee komt meer ruimte voor noodzakelijke herstructurering van bedrijven die gebruik maken van de loonkostenvergoeding (NOW). Wel zijn er nadere afspraken gemaakt over het proces bij herstructureringen met meer dan 20 ontslagen. 

  • Het kabinet en ondernemers- en werknemersorganisaties starten een gezamenlijk overleg over de crisismaatregelen die op de korte termijn eventueel kunnen worden genomen zoals rond scholing of deeltijd ww. Ook het toekomstig verdienvermogen, extra noodzakelijke investeringen daarvoor en noodzakelijke hervormingen staan op de agenda. 

  • De vergoeding voor vaste lasten (TVL) is meer dan verdubbeld en gaat van 20.000 euro maximaal naar 50.000 euro maximaal. 

  • Er komt extra ruimte voor grotere kapitaalintensieve mkb-bedrijven die hun bedrijfsvoering moeten aanpassen vanwege corona. Nader wordt onderzocht hoe dit kan en ondernemersorganisaties worden hier nauw bij betrokken. 

Gerelateerd