Reactie op artikel CleanTotaal

Achtergrond 30 juni 2020

Reactie op artikel CleanTotaal

Op de website van CleanTotaal staat dit artikel: Zieke werknemers en corona: de 5 belangrijkste aandachtspunten. Vanuit Schoonmakend Nederland hebben wij hier een nuance op. ‘Alle landen in de EU/Schengenzone, waar Nederland ook onder valt, hebben code geel, dus we adviseren het beleid dat we ook voor Nederland kennen’, aldus Jeroen Veldboer, directeur Schoonmakend Nederland: ‘In punt 5 van dit artikel staat dat een werkgever een medewerker kan verbieden om af te reizen naar een land met code oranje. Wij vinden dat je dit niet kunt verbieden. Uiteraard kan de werknemer wel gewezen worden op de risico’s die hij of zij neemt en/of op eventuele consequenties die uit de keuze van de werknemer voortvloeien. Direct overgaan tot een ontslag, zoals het artikel suggereert, is wat Schoonmakend Nederland betreft zeker niet de eerste stap. Wij wijzen er steeds op dat het gesprek hierover voeren belangrijk is’.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode

Expert

Schoonmakend Nederland is wel van mening dat het reisadvies van het RIVM het uitgangspunt moet zijn. Tijdens vakantie, of deze nu in Nederland of daarbuiten wordt genoten, dient de werknemer uiteraard minimaal de geldende corona-maatregelen van het desbetreffende vakantieland in acht te nemen. ’We zien dat vele medewerkers bewust en goed omgaan met de situatie. Ook in vakantietijd’, sluit Veldboer af.

Gerelateerd