Verlenging coronasteunmaatregelen kabinet tot en met 2021 samengevat

Achtergrond 1 september 2020

Verlenging coronasteunmaatregelen kabinet tot en met 2021 samengevat

Het kabinet presenteerde op 28 augustus het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers én werkenden. Dit pakket volgt op twee eerdere steunpakketten sinds het begin van de coronacrisis. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en rust op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Het kabinet trekt voor de maatregelen zo’n 11 miljard euro uit en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Schoonmakend Nederland zet de belangrijkste maatregelen die vanaf 1 oktober 2020 gelden op een rij. 

Experts

De belangrijkste maatregelen 

 • Tegemoetkoming in loonkosten (NOW 3)
  De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021: met drie keer drie maanden. In die periode wordt de regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. 
  Voor de eerste periode (van 1 oktober tot 1 januari 2021) blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20omzetverlies. Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90% van de loonsom wordt uitgekeerd. Vanaf 1 oktober wordt echter 80% uitgekeerd aan de werkgever. De overige 10% gaat naar een (om)scholingspot voor werknemers, die nog nader vorm en inhoud moet krijgen. 
  Ondernemers die hun bedrijf willen reorganiseren, krijgen daar meer ruimte voor. De strafkorting in de NOW bij ontslag van 20 of meer werknemers verdwijnt. Voorschotten worden in de periode niet gekort wanneer de loonsom met maximaal 10% lager uitkomt. 
  In het tweede tijdvak (vanaf 1 januari tot 1 april) gaat de toegangsdrempel naar 30% omzetverlies. De maximale uitkering aan werkgevers bedraagt dan nog 70%Het vrijstellingspercentage voor de loonsom wordt dan verhoogd naar 15%.
  De maximale uitkering daalt verder in het derde tijdvak (van 1 april tot 1 juli) naar 60%, terwijl het vrijstellingspercentage voor de loonsom verder wordt verhoogd naar 20%. 

 • Inkomensondersteuning zelfstandigen (Tozo)
  De Tozo wordt ook met negen maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Vanaf 1 januari 2021 bieden gemeenten extra dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie 

 • Tegemoetkoming vaste laten mkb (TVL)
  De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd en in deze periode geleidelijk afgebouwd. Schoonmakend Nederland is verbaasd dat een groot deel van de schoonmaakbedrijven nog steeds geen beroep kan doen op deze regeling. We blijven daarover in gesprek en zetten zo mogelijk ook juridische acties in 

 • Belastinguitstel
  Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen en de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Dit om te voorkomen dat ondernemers alsnog in problemen komen en met extra kosten worden geconfronteerd. 

 • Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
  De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. 

 • Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
  Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur worden naar voren gehaald. Verder trekt het kabinet onder andere geld uit voor een nationale scale-up faciliteit en om te participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. 

Op de website van de Rijksoverheid vind je een uitgebreide beschrijving van alle maatregelen.  

Gerelateerd