Schoonmakend Nederland blijft inzetten op openstelling TVL voor schoonmaakbedrijven

Nieuws 19 oktober 2020

Schoonmakend Nederland blijft inzetten op openstelling TVL voor schoonmaakbedrijven

Beroepsprocedure gestart en in gesprek met Economische Zaken

Het blijft onbegrijpelijk voor Schoonmakend Nederland dat schoonmaakbedrijven nog steeds niet in aanmerking komen voor de steunmaatregel TVL (voorheen TOGS). Verschillende bedrijven worden nu opnieuw onevenredig hard geraakt door de stillegging van sectoren als gevolg van de tweede golf van Corona. Wederom dreigt dat grote groepen medewerkers werkeloos thuis zitten en de omzet van bedrijven keldert. In dat perspectief heeft Schoonmakend Nederland afgelopen vrijdag in een gesprek met het Ministerie van Economische Zaken (EZK) aangedrongen om de TVL nu snel ook toegankelijk te maken voor schoonmaakbedrijven.

https://www.groningerondernemerscourant.nl/uploads/nieuwsitempagina/d27221dc-d767-5fb5-be0a-f1d5ae8bcf0b/3106879049/tvl%20banner

Experts

Door EZK is aangegeven dat zij de zorgen van Schoonmakend Nederland goed begrijpt en dat momenteel hard wordt gewerkt aan herziening van de TVL (TVL 2). Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de toegang tot deze regeling wordt verruimd. Op korte termijn wordt duidelijkheid verwacht of getroffen schoonmaakbedrijven de komende tijd alsnog gebruik kunnen gaan maken van de TVL 2. Daarmee is er nog geen zicht op gebruikmaking van de oude regeling TOGS en TVL 1. Daarvoor heeft Schoonmakend Nederland het oordeel van de rechter gevraagd via een beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Gerelateerd