Verzuimdesk voorbeeldcasus #40 Extra reiskosten en re-integratie

Praktijk 9 november 2020

Verzuimdesk voorbeeldcasus #40 Extra reiskosten en re-integratie

Een medewerker is enkele maanden ziek en mag van de bedrijfsarts niet traplopen. De medewerker kan daarom niet re-integreren op het object waar hij normaliter werkzaam is. Nu heeft de werkgever een geschikt object gevonden, zonder trappen, waar de medewerker kan re-integreren. Dit object is alleen 5 kilometer (enkele reis) verder dan het oude object. De medewerker heeft aangegeven deze extra reiskosten te willen declareren bij de werkgever. Is de werkgever verplicht om deze extra reiskosten te betalen aan de medewerker?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

In de wet is bepaald dat de kosten voor re-integratie voor rekening van de werkgever komen. Dus als de werknemer extra moet reizen in verband met re-integratieverplichtingen dan komen de kosten voor de werkgever. Daarnaast is in de cao in artikel 34 lid 3 bepaald dat de werkgever verplicht is om extra reiskosten van een medewerker te vergoeden indien de werkgever besluit de medewerker te herplaatsen. In de cao is niet aangegeven wat de reden voor de (tijdelijke) overplaatsing moet zijn. Dat kan ook zijn vanwege herplaatsing omdat de medewerker elders kan re-integreren. De cao-helpdesk van Schoonmakend Nederland heeft aangegeven dat de werkgever wel verplicht is om de extra reiskosten te vergoeden indien een medewerker vanwege de re-integratie elders geplaatst wordt. Ons advies hierbij is dan ook om de medewerker mede te delen dat de werkgever de meerkilometers vergoed, waardoor er voor de werknemer geen reden is om het andere object om te re-integreren te weigeren.

Speelt een soortgelijke situatie in jouw organisatie en heb je advies nodig?

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk

Gerelateerd