Verzuimhelpdesk voorbeeldcasus #61 Loonbetaling bij overuren tijdens arbeidsongeschiktheid

Achtergrond 25 mei 2022

Verzuimhelpdesk voorbeeldcasus #61 Loonbetaling bij overuren tijdens arbeidsongeschiktheid

Een werkgever heeft een arbeidsongeschikte werknemer. Deze werknemer heeft een contract voor 12 uur. Het afgelopen jaar heeft hij vier overuren gemaakt. De werkgever wil weten wat hij aan loon hoort te betalen tijdens arbeidsongeschiktheid?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

In deze casus gaat het om meeruren en niet om overuren. Pas bij een arbeidsovereenkomst van gemiddeld tenminste 38 uur per 4 weken is sprake van overuren. Bij het berekenen van het dagloon zijn overuren uitgesloten. 

In bijlage 1 van de cao staat hoe het dagloon/ziekengeld berekend moet worden.

Er wordt gekeken naar verdiensten en gewerkte dagen in de drie verloningsperiodes voor de 1e ziektedag.

Als een werknemer meer heeft gewerkt dan de uren die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst, dan worden die uren gewoon meegenomen zonder dat de werknemer een beroep moet doen op het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst. Er hoeft dus geen dagloon/ziekengeld te worden berekend/betaald over overwerkuren. Dat gaat pas in als een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft van tenminste gemiddeld 38 uur per 4 weken.

Daarnaast staat in artikel 31 van de cao welk percentage er van het dagloon uitbetaald moet worden; dat is afhankelijk van de duur van het dienstverband op de 1e ziektedag. Kijk daarvoor in de schoonmaak cao-app of in het cao-boekje

Meer lezen

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd