Verzuimhelpdesk voorbeeldcasus #62 Werknemer wacht op advies en consult bedrijfsarts

Achtergrond 2 juni 2022

Verzuimhelpdesk voorbeeldcasus #62 Werknemer wacht op advies en consult bedrijfsarts

Een werknemer is ongeveer vier weken arbeidsongeschikt. De werkgever vraagt aan de werknemer om naar kantoor te komen voor een gesprek. Omdat de werknemer eerst een bedrijfsarts gesproken wil hebben, weigert hij dat. De afspraak met de bedrijfsarts is pas over vijf weken. Is de werkgever verplicht om te wachten tot die afspraak geweest is en wat zijn de benodigde stappen voor een adequate verzuimbegeleiding?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

De werkgever is niet verplicht om te wachten op de afspraak met de bedrijfsarts voordat hij in gesprek gaat met werknemer. Zowel de werkgever als de werknemer hebben beiden verplichtingen in het kader van re-integratie; aan een redelijk verzoek van de werkgever moet de werknemer gehoor geven.

Voor een adequate verzuimbegeleiding is het voor de werkgever wel belangrijk om te achterhalen waarom de werknemer niet naar kantoor wil komen en daarop in te spelen. Mocht het, in voorkomende gevallen, gaan om een conflict met de leidinggevende, dan kan het gesprek bijvoorbeeld gevoerd worden door iemand anders dan de leidinggevende (bijvoorbeeld de arbodienst of iemand van HR). Het is dus belangrijk om te kijken wat je als werkgever kunt doen om de barrières weg te halen voor de werknemer en hem te stimuleren om naar kantoor te komen. Het is verder ook belangrijk de werknemer in te lichten en te attenderen op zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie, het liefst ook schriftelijk en hem ook hierbij schriftelijk uit te nodigen.

Als de werknemer lichamelijk gezien niet in staat is om naar kantoor te komen, dan is het belangrijk om in ieder geval het contact met werknemer te onderhouden. Doe eventueel voorstellen om op een andere manier het gesprek te voeren. Denk hierbij aan telefonisch, digitaal of thuisbezoek.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd