Schoonmakend Nederland: ondersteun bij aanpak schuldenproblematiek

Persbericht 7 januari 2021

Schoonmakend Nederland: ondersteun bij aanpak schuldenproblematiek

Schoonmakend Nederland roept in een brief het kabinet op om specifiek voor de mensen aan de basis van de arbeidsmarkt ondersteuning te bieden bij het oplossen van hun schuldenproblematiek. ‘Wij horen steeds vaker van schoonmakers, dat zij in de financiële problemen dreigen te komen. Als brancheorganisatie willen wij graag een actieve rol innemen om onze schoonmakers te helpen en samen met collega-branches op te trekken, zodat ook zij hun kwetsbare medewerkers kunnen bijstaan’, aldus Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland.

Kwetsbare huishoudens worden hard geraakt tijdens de huidige corona-crisis. Zij weten vaak niet welke mogelijkheden ze hebben om (weer) controle te krijgen over hun financiële situatie. Deze groep weet de juiste weg naar hulp vaak niet te vinden.

Expert

‘Financieel adviesvoucher’
Rommelse vervolgt: ‘Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk ‘NL leert door’ in het leven geroepen. In totaal werden binnen no-time 72.000 zogeheten ontwikkeladviesvouchers uitgegeven. Wij stellen een soortgelijk systeem voor, een financieel adviesvoucher. Met deze voucher, specifiek bestemd voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, kan deze doelgroep met de hulp van een gekwalificeerde professional financieel advies en ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen aanvragen.’

Bij de invoering van deze regeling dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor het bereiken van deze kwetsbare doelgroep. Zij hebben deze hulp het hardst nodig. Brancheverenigingen met veel mensen aan de basis van de arbeidsmarkt, zoals de schoonmaaksector, kunnen hier een centrale rol in spelen.

Schoonmakend Nederland
Schoonmakend Nederland, voorheen OSB, is al 40 jaar de brancheorganisatie voor de professionele schoonmaak- en glazenwassersbedrijven.

Gerelateerd