Meer loonkosten vergoed in vierde aanvraagperiode NOW

Nieuws 12 februari 2021

Meer loonkosten vergoed in vierde aanvraagperiode NOW

Het percentage van de loonkosten dat een werkgever vergoed krijgt in de vierde aanvraagperiode NOW is verhoogd. De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonsom, in plaats van 80%. Ook voor de vijfde aanvraagperiode geldt het hogere percentage.  

De tegemoetkoming voor de vierde aanvraagperiode kan vanaf maandag 15 februari tot en met 14 maart 2021 worden aangevraagd via het UWVDe tegemoetkoming is voor de maanden januari tot en met maart 2021.  

Expert

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

  • Je kunt tegemoetkoming aanvragen als je over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt. 
  • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. 
  • Heb je tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden waarin je omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode. 
  • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. 
  • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. 
  • Als je een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heb je een inspanningsplicht om jouw werknemer te begeleiden naar ander werk. 
  • Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan moet je dit ook melden via UWV Telefoon NOW. 
  • Het maakt niet uit of je ook een tegemoetkoming hebt ontvangen voor eerdere periodes. 

NOW 
Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus is de NOW: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

Gerelateerd