VSR en Schoonmakend Nederland presenteren onderzoek naar nano op glas en gevels

Publicatie 22 maart 2021

VSR en Schoonmakend Nederland presenteren onderzoek naar nano op glas en gevels

Het aantal producten waarvoor door toepassing van nanotechnologie specifieke functionaliteiten worden geclaimd, neemt al jaren toe. Gebouweigenaren vragen steeds vaker van professionele schoonmaakbedrijven of zij deze nano producten kunnen toepassen op hun gevels. VSR en Schoonmakend Nederland lieten onderzoek doen om kennis te vergaren en kansen en risico’s bij het aanbrengen van nano op buitengevels in kaart te brengen. Dit zodat de professionals in de schoonmaakbranche een weloverwogen keuze kunnen maken voor het al dan niet toepassen van nano coatings op gevels. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO.

Expert

Onderzoek
De belangrijkste vragen die zijn onderzocht, zijn: ‘Werken de coatings zoals geclaimd?’ en ‘Geven producenten en leveranciers van coatings op basis van nanotechnologie voldoende informatie over gezondheidsrisico’s?’ Nanodeeltjes kunnen immers, afhankelijk van grootte en vorm, schadelijk zijn voor mens en milieu.

De volgende functionaliteiten zijn onderzocht:

  1. Vervaalde aluminium geveldelen er weer nieuwer laten uitzien (coaten);
  2. Waterafstotend maken van stenen gevels (impregneren).

Het onderzoek concentreerde zich alleen op gevelmaterialen, glas is dus niet onderzocht. De reden is dat coatings op glas vaak al door de leverancier in de fabriek worden aangebracht. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden waarbij de coating bij hoge temperatuur wordt uitgehard. Dit is nodig om de coating egaal aan te kunnen brengen en het zorgt voor een lange levensduur. Het achteraf aanbrengen van een coating (retrofit) kan deze fabriekskwaliteit qua egaliteit en duurzaamheid niet evenaren.

Conclusie en advies
TNO stelde vast dat voor beide functionaliteiten, de producten met een nanoclaim, een iets beter resultaat lieten zien. Maar daar staat tegenover dat in één van de gevallen het product met nanoclaim twee keer moest worden aangebracht om het gewenste effect te bereiken. Bovendien geven leveranciers nauwelijks informatie over de aanwezige nanodeeltjes en is er te weinig duidelijk over de risico’s van nanotechnologie in gevelcoatings voor mens en milieu. TNO stelde zelfs dat schoonmaakprofessionals een product zonder benodigde risicoanalyse die daarbij hoort, niet zou moeten gebruiken.
Kortom: het is op dit moment onduidelijk of het voordeel dat nano lijkt te kunnen hebben, opweegt tegen de risico’s. Vast staat dat nano geen wondermiddel is.

Meer lezen?

Gerelateerd