Schoonmakend Nederland: Goed dat ‘Breed Offensief’ behandeld gaat worden

Standpunt 9 april 2021

Schoonmakend Nederland: Goed dat ‘Breed Offensief’ behandeld gaat worden

Schoonmakend Nederland, de branchevereniging van de schoonmaaksector, is blij met het voornemen van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het wetsvoorstel Breed Offensief na meerdere malen uitstel dit voorjaar eindelijk in de Tweede Kamer te laten behandelen.

Piet Adema, voorzitter van Schoonmakend Nederland: ‘Dit wetsvoorstel had al door de Kamer behandeld kunnen zijn, maar behandeling werd tot onze teleurstelling meerdere malen uitgesteld. Het voorstel is in samenspraak met alle partijen opgesteld en al ruim een jaar geleden aan de Kamer aangeboden. Máár het is goed nieuws dat er niet gewacht wordt, totdat het nieuwe kabinet is geformeerd, want dan is de kans op meer vertraging aanzienlijk.’

Expert

Leonore Nieuwmeijer, adviseur Inclusiviteit en Schuldenproblematiek bij Schoonmakend Nederland vult aan: ‘We blijven wel van mening dat dit wetsvoorstel een aantal aandachtspunten heeft, waaronder de vrijblijvendheid van invoering van de wijzigingen. Hiernaast moet er onder meer ook extra aandacht zijn voor de normfunctie die gehanteerd wordt bij de loonwaardebepaling, voor de stroomlijning van administratieve processen en de mogelijkheid voor het inzetten van een werkbegeleider.’

Naast een aantal aandachtspunten heeft Schoonmakend Nederland in een eerder stadium ook nog een aanvullend voorstel gedaan op het wetsvoorstel. De brancheorganisatie pleit voor een verbreding van de doelgroep uit het Breed Offensief en een flexibelere inzet van instrumenten, die ondersteuning bieden bij het weer aan het werk helpen van mensen. Nu is de financiering en daarmee de mogelijkheden om dit vorm te geven nog gemeente afhankelijk.

Over dit aanvullende voorstel zegt Adema: ‘De schoonmaakbranche heeft laten zien dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze afstand kunnen overbruggen door goede begeleiding op de werkvloer en aanpassing van taken. Ervaring leert dat mensen, die langdurig in de bijstand verkeren, zonder extra maatregelen bij hun start slecht in staat zijn hun werkzaamheden volledig zelfstandig op te kunnen pakken. Een flexibelere inzet van bijvoorbeeld de loonkostensubsidie, een no-risk polis voor bepaalde tijd of een interne werkbegeleider helpen bij het bieden van kansen aan deze mensen.’

Lees hier meer over de aandachtspunten en het aanvullende voorstel van Schoonmakend Nederland.

Gerelateerd