Samen voor een inclusieve branche ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’

Vereniging 1 juli 2021

Samen voor een inclusieve branche ‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’

April 2020. Begintijd corona. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermoedt dat mensen met een arbeidsbeperking door corona flink geraakt worden en ontslag voor hen op de loer ligt. Het ministerie neemt contact op met Adviseur Inclusiviteit Leonore Nieuwmeijer. Zij bedenkt een plan om mensen aan het werk te houden. Na een brainstorm met werkgevers, opleidingsinstituten, Cedris, RAS en Schoonmakend Nederland komt het Project Banenafspraak tot stand.

Er zijn een drietal zaken van belang:

  1. Er is een ‘werkid/skills paspoort’ nodig, zodat iemand kan aantonen wat hij of zij kan en wil ontwikkelen;
  2. Wat zijn de maximale ontwikkelmogelijkheden en wat is daarvoor nodig? (routekaartontwikkeling);
  3. We hebben iemand nodig die mensen van werk naar werk kan begeleiden en de doelgroep begeleidt om aan het werk te blijven en de bedrijven helpt bij het plaatsen op de juiste plek. Doelstelling is meer bedrijven stimuleren mensen met een beperking aan te nemen.

Op basis van deze drie doelstellingen wordt de Projectgroep Banenafspraak samengesteld, die bestaat uit vier zwaargewichten in arbeidsbemiddeling en advies/coaching: Leonore Nieuwmeijer (Adviseur Inclusiviteit/Projectleider), Annieke van Berkel (Adviseur Leren en Ontwikkelen), Rosa van der Voort (Mobiliteitsadviseur Banenafspraak) en Sylvia de Gunst (Projectleider Mobiliteitscentrum Schoonmaakbranche).

 

Expert

Samen sterk houdt mensen aan het werk
Om de structuur te behouden zijn de projecten opgedeeld in A t/m D. Leonore is projectleider en toetst de afspraken vanuit de subsidieaanvraag (A) en ondersteunt waar nodig bij de deelprojecten.

Sylvia de Gunst is verantwoordelijk voor project B met als doel arbeidsbemiddeling. Er wordt een Mobiliteitscentrum Schoonmaak opgezet, die werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengt. ‘Dit doen we voor schoonmaakmedewerkers, glazenwassers en specialistisch opgeleid schoonmaakpersoneel. Ons doel is om mensen, die werk zoeken, aan een baan te helpen.’ Wat begon in een woonkamer met een laptop is nu uitgegroeid tot een kantoor met vijf medewerkers, die de arbeidsbemiddeling verzorgen, waarbij het CV wordt vervangen door het werkid/skills paspoort. ‘Ik vind het een uitdaging om de werkgever en de kandidaat goed te matchen met elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedereen in Nederland wel een baan te vinden is,’ legt de standvastige Sylvia uit.

‘Als mensen willen kunnen ze zoveel. Dat proces begeleiden en ze een stapje verder helpen vind ik ontzettend gaaf!’ vertelt mobiliteitsadviseur Rosa van der Voort (deelproject C met als doel de medewerker naar werk begeleiden). Als ze bij de gemeente Amsterdam vooral richting praktijkonderwijs veel met jongeren werkt, begint haar hart sneller te kloppen. ‘Met het werkid/skills paspoort kun je voor een werkgever heel goed in beeld brengen wat iemand kan; op taak en in welke omgeving. Ik probeer de instroom voor mensen met een indicatie banenafspraak te realiseren en heb contact met werkgevers én werknemers daarover. Mensen bemiddelen gaat me heel goed af. En juist dit realiseren voor de mensen, die dit niet zelf kunnen, geeft energie.’

‘Het doel van project D is de routekaart ontwikkeling,’ vertelt Annieke van Berkel (Adviseur Leren en Ontwikkelen). De mensen die Rosa spreekt vraagt ze wat hun wensen en behoeftes zijn. 'Van de ene kant gaat het om welke opleiding ze kunnen doen, maar ook wat voor omgeving passend is. Iets kan pas werken als iemand weet dat hij of zij het kan en welke stappen hij of zij moet zetten. Dat concreet maken voor iemand, zodat hij zich kan ontwikkelen, is enorm bevredigend. Je kan iets voor iemands ontwikkeling betekenen en dat groeiproces zien is zo fijn. Daar doe je het voor.’

Samenwerking en openheid zorgt voor doorstroom
‘We begonnen het Mobiliteitscentrum in het begin van de coronatijd met 3.500 mensen op de bank. En kijk waar we nu staan: de coronacrisis heeft zijn hoogtepunt gehad en het aantal bankzitters neemt af. We kijken nu of we degenen, die de basisopleiding schoonmaak hebben gevolgd, weer terugkrijgen richting schoonmaak en regionaal kunnen behouden voor de branche.’

Een mooi resultaat van de Mobiliteitstafel, waar werkgevers elkaar ontmoeten om vacatures uit te wisselen, is dat de openheid overheerst, bedrijven zijn echt bereid elkaar te helpen. ‘Alleen samen kunnen we personeelsproblemen oplossen, die veroorzaakt worden door de coronacrisis. Er is nu veel meer doorstroom richting andere bedrijven dan eerst. Zo hebben we de branche qua samenwerking op een hoger niveau getild en dat levert meerwaarde op,’ aldus een trotse Sylvia.

Aan de slag!
‘Als iemand een persoon wil aannemen met een arbeidsbeperking, is het verstandig om contact met ons op te nemen,’ vertelt Rosa. ‘Wij weten precies hoe het zit met subsidies en adviseren bedrijven daarover.’ Leonore voegt toe: ‘Als je als werkgever wil starten, is het goed als iemand de begeleiding wil doen, een ambassadeur. Al lerende van elkaar, kun je iemand laten starten. Als je dan ontzorgd wordt door Rosa biedt dat meerwaarde. Maar het begint met de bereidheid om hiermee aan de slag te gaan. Dan kan iemand echt zichzelf zijn in de organisatie en dan lukt het ook. Je moet het ademen, dat is de garantie tot succes!’ Annieke vult aan: ‘Het gaat inderdaad om de bereidheid om het op maat aan te bieden en er tijd en energie in te steken.’ Leonore: ‘Als je iemand aanneemt met een beperking, komt het geld pas later via subsidies terug. Het levert dus geen geld op, maar wel iets anders, dat onbetaalbaar is: iets betekenen voor iemands ontwikkeling en groei als mens. Kijk dus door je cijfers heen en merk dat je groeit als maatschappelijk verantwoord bedrijf.’

De beste kansen voor de schoonmaker
'Het is belangrijk om mensen binnen het team op te nemen, zodat iemand er echt bij hoort. Dat betekent een contract bij het schoonmaakbedrijf zelf en niet via de overheid,’ benadrukt Leonore. Op de vraag wat het meeste succes heeft opgeleverd reageert ze enthousiast: ‘De plaatsingen, want je doet het voor de mensen zelf, om ze een betere toekomst te geven!’

Branche overstijgende samenwerking
Een ander mooi bijeffect van het Project Banenafspraak is dat naast de openheid en samenwerking bij bedrijven, ook RAS, Schoonmakend Nederland en het (v)mbo veel meer met elkaar zijn gaan samenwerken. Dat is een fijne ontwikkeling voor nu en voor de toekomst van de branche, omdat we graag schoolgaande jongeren warm willen maken voor een baan in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.’ Ze besluiten dan ook eensgezind: ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.’

Gerelateerd