Verzuimdesk voorbeeldcasus #51 Met pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid

Praktijk 20 juli 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #51 Met pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid

Een werknemer is al een aantal weken door ziekte arbeidsongeschikt. Aangezien de werknemer de AOW-leeftijd behaald heeft, gaat hij per 15 mei met pensioen. Wat dient de werkgever nu te doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Indien een werknemer ziek is en het contract loopt, van rechtswege, af door het bereiken van de AOW-leeftijd, verandert er eigenlijk niets aan de normale procedure zodra iemand ziek uit dienst gaat. De werknemer krijgt vanaf de datum dat hij de AOW-leeftijd bereikt zijn AOW.

Het enige significante verschil is, dat als de werknemer nog niet 104 weken arbeidsongeschikt is bij het bereiken van de AOW-leeftijd, de werkgever nog 13 weken loon moet doorbetalen of tot dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt zou zijn als dat eerder is. Uiteraard mag de werkgever met de werknemer afspraken maken over een terug in dienst treding zodra hij weer beter is. 

Op de website van het UWV vind je meer informatie over (zieke) werknemers en het behalen van de AOW-leeftijd
Let wel op: dit geldt voor speciale gevallen. Bijvoorbeeld als een werknemer de AOW-leeftijd heeft en onder een vangnetregeling valt (de no-risk-polis). En als een AOW'er is blijven werken met een tijdelijk contract en het contract loopt af als de werknemer nog ziek is.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd