Vaststellingsovereenkomst beschikbaar voor bedrijven

Vereniging 17 augustus 2021

Vaststellingsovereenkomst beschikbaar voor bedrijven

Er is sinds kort een nieuwe vaststellingsovereenkomst beschikbaar voor bedrijven met werknemers, die gebruik maken van de RVU-regeling. Hierin dienen namelijk een aantal specifieke bepalingen in te worden opgenomen.

Experts

RVU staat voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). In de fiscaliteit wordt daaronder verstaan een regeling of een deel daarvan, die (nagenoeg) uitsluitend als doel heeft om te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de tijd tot de pensioeningangsdatum of de AOW.

Interesse in deze overeenkomst?
Mail cao@schoonmakendnederland.nl of bel met onze cao helpdesk via 0800 226 54 56 (alleen voor leden).

Gerelateerd