Oproep aan de leden: Schoonmakend Nederland wint TOGS-zaak: wat kun je ermee?

Vereniging 30 augustus 2021

Oproep aan de leden: Schoonmakend Nederland wint TOGS-zaak: wat kun je ermee?

Eind juli informeerden wij je over de rechtszaak die Schoonmakend Nederland namens een lidbedrijf tegen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aanspande. Het beroep van het lidbedrijf werd gegrond verklaard en zij kan daarmee alsnog een beroep doen op de coronasteunmaatregel TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).

Dat is een mooi succes, maar wat betekent dat voor jou en kun je nu als schoonmaakondernemer ook alsnog een beroep doen op deze TOGS? Het antwoord is dat dat zeker geen gelopen race is, maar dat er wellicht mogelijkheden zijn als we de krachten kunnen bundelen. Voldoe je aan de juiste voorwaarden, meld je dan bij Schoonmakend Nederland zodat wij daarmee kunnen optrekken naar het verantwoordelijke Ministerie van EZK.

Expert

Wat zegt de uitspraak?
Om voor TOGS in aanmerking te komen was één van de voorwaarden, dat de activiteiten van het bedrijf geregistreerd waren onder bepaalde SBI-codes. 'Facilitair management' (81.10) kwam wel in aanmerking, maar de door de meeste schoonmaakbedrijven gehanteerde code 'interieurreiniging' (81.21) niet. Hierdoor vielen veel schoonmaakbedrijven, en ook het onderhavige schoonmaakbedrijf, buiten de boot. Schoonmakend Nederland vond dit zeer onterecht en vroeg het oordeel aan de rechter.

De rechter stelt dat zij niet inhoudelijk mag oordelen over de vraag of ‘interieurreiniging’ (SBI-Code 81.21) op de TOGS-lijst had moeten staan. Dit is aan de politiek en daaraan wil de rechter haar vingers helaas niet branden.

Wel oordeelt de rechter dat het betreffende bedrijf op basis van haar bedrijfsomschrijving in het Handelsregister KVK in combinatie met haar feitelijke werkzaamheden past bij de wel op de TOGS-lijst voorkomende SBI-code 81.10 ‘facility management’. Dat heeft het Ministerie verkeerd beoordeeld en moet alsnog worden gecorrigeerd.

Kun je hier een beroep op doen?
Om een beroep te kunnen doen op deze uitspraak moet er in elk geval sprake zijn van een vergelijkbare situatie. Als dat zo is, dan leidt een beroep nog steeds niet automatisch tot alsnog toekenning van de TOGS. Als je indertijd wel beroep hebt aangetekend tegen de afwijzing, sta je met deze uitspraak in de hand wel sterk. Het Ministerie kan de uitspraak niet negeren en moet die wel gaan betrekken bij het beroep. Voorop blijft staan dat wel sprake moet zijn van een vergelijkbaar geval.
Heb je indertijd geen beroep aangetekend tegen de uitspraak of wellicht zelf geen TOGS-aanvraag ingediend dan kan feitelijk alleen een collectieve actie van Schoonmakend Nederland mogelijk nog soelaas bieden. Met voldoende voorbeelden van vergelijkbare gevallen kan Schoonmakend Nederland dan in overleg treden met het Ministerie om alsnog de TOGS beschikbaar te stellen voor deze bedrijven.

Toets op vergelijkbaarheid
Maar wanneer is er dan sprake van een vergelijkbaar geval? Daarvoor is het volgende nodig:

  1. Jouw onderneming heeft in het Handelsregister KVK een ruimere omschrijving dan alleen schoonmaakwerkzaamheden sec. Denk bijvoorbeeld aan ‘Het coördineren van facilitaire dienstverlening en gespecialiseerd in schoonmaak en aanverwante dienstverlening’. Dus een bedrijfsomschrijving die aanknopingspunten biedt om aan te sluiten bij ‘facility management’.
  2. Én jouw onderneming verricht ook feitelijk bredere werkzaamheden dan schoonmaak sec. Het gaat dan om een combinatie van diensten zoals schoonmaak, technisch onderhoud, afvalbeheer, beveiliging, postzaken, receptie en andere ondersteunende diensten.

Slechts als je aan deze twee voorwaarden voldoet, kan sprake zijn van een vergelijkbaar geval. Vanzelfsprekend moet jouw onderneming ook voldoen aan de voorwaarden die aan de TOGS verbonden waren, zoals maximaal 250 werkzame personen.

Oproep aan de leden
Denk je te voldoen aan deze voorwaarden of heb je daar nog vragen over, meld je dan bij Schoonmakend Nederland via een e-mail aan Jan Kerstens.

Er is natuurlijk geen garantie, maar bij voldoende vergelijkbare gevallen kunnen we in elk geval optrekken richting het Ministerie van EZK om alsnog TOGS voor jouw onderneming beschikbaar te krijgen. In het verlengde daarvan kan vervolgens mogelijk ook toegang tot de TVL 1 (Tegemoetkoming Vaste Lasten) worden gerealiseerd.

Gerelateerd