Verzuimdesk voorbeeldcasus #56 Min-max contract

Achtergrond 28 oktober 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #56 Min-max contract

Een werkgever heeft een werknemer met een min-max contract die minder dan drie maanden in dienst is. Deze werknemer raakt arbeidsongeschikt. Hoeveel ziekengeld moet de werkgever uitbetalen aan de de werknemer?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

In bijlage I van de cao staat de formule voor het berekenen van ziekengeld/dagloon. Er wordt gekeken naar de verdiensten en het aantal gewerkte dagen in de drie verloningsperiodes voorafgaand aan de 1e ziektedag.

Vragen over deze berekening? Neem contact op met de Schoonmakend Nederland cao helpdesk: 0800 22 65456.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk 

Gerelateerd