Verzuimdesk voorbeeldcasus #60 Ziek voor einde dienstverband

Achtergrond 6 januari 2022

Verzuimdesk voorbeeldcasus #60 Ziek voor einde dienstverband

Een leidinggevende belt met de vraag wat hij moet doen met een medewerker die zich nu ziek meldt, maar deze medewerker gaat over drie weken uit dienst, omdat het contract niet wordt verlengd. Welke stappen moeten er doorlopen worden?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

Het advies is om eerst contact op te nemen met de medewerker. Vraag hoe het gaat en wat de verwachting is over weer aan het werk kan. Gaat het langer dan een aantal dagen duren, nodig de medewerker dan uit op kantoor voor een gesprek. Is de medewerker niet hersteld voor de einddatum van het contract, dan gaat hij ziek uit dienst. Dit moet de werkgever melden bij het UWV.

Als een medewerker ziek uit dienst gaat, dan hangt het van de situatie af of er een re-integratieverslag gemaakt moet worden.

  • Er hoeft geen re-integratieverslag gemaakt te worden als de medewerker na de eerste ziektedag korter dan zes weken in dienst blijft.
  • Er moet een verkort re-integratieverslag opgesteld worden als de werknemer binnen zes tot tien weken na de eerste ziektedag uit dienst gaat. Of wanneer de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer binnen drie maanden weer helemaal beter is.
  • Als het dienstverband van de werknemer na tien weken of langer eindigt dan moet er een re-integratieverslag opgesteld worden.

Wordt er een (verkort) re-integratieverslag gemaakt? Geef deze ook meen aan de werknemer zodra hij uit dienst gaat.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd