Verzuimdesk voorbeeldcasus #1: Ziek uit dienst

Praktijk 1 november 2019

Verzuimdesk voorbeeldcasus #1: Ziek uit dienst

Een werknemer van wie het contract binnenkort wordt beëindigd, meldt zich ziek. Het gaat waarschijnlijk om een langdurige ziekte. Wanneer de beëindiging tijdig is aangezegd, geldt dan het opzegverbod? En hoe zit het als een werkgever het contract van een zwangere medewerker niet wil verlengen en het contract binnen een maand afloopt? Welke verplichtingen heb je dan als werkgever?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Expert

Een medewerker hoort tijdig schriftelijk door de werkgever te worden geïnformeerd dat een contract niet wordt verlengd. Dit heet ‘aanzeggen’. Een aanzegging dient uiterlijk een maand voordat het contract eindigt schriftelijk plaats gevonden te hebben.

Loopt het contract af en wordt het niet tijdig door de werkgever opgezegd? Dan geldt een opzegverbod. Tenzij de opzegging iets met de zwangerschap te maken heeft.

Wanneer een werkgever het contract te laat aanzegt – zoals in het voorbeeld van de zwangere medewerker – dat mag de medewerker een claim indienen. De werkgever dient dan een boete te betalen voor het te laat aanzeggen van de arbeidsovereenkomst.

Voor beide casussen geldt dat de werkgever verplicht is om de medewerkers ‘ziek uit dienst’ te melden bij het UWV. Dit gebeurt op de laatste dag van het dienstverband. In sommige gevallen hoort ook een re-integratieverslag gemaakt te worden. Lees daar meer over in deze voorbeeldcasus. De werknemer vraagt zelf de ziektewetuitkering aan bij het UWV.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Lees meer voorbeeldcasussen van de verzuimhelpdesk

Gerelateerd