Terugblik op ledenbijeenkomst Glas & Gevel | 6 maart 2023

Vereniging 20 maart 2023

Terugblik op ledenbijeenkomst Glas & Gevel | 6 maart 2023

NESO, het nieuwe opleidingscentrum voor de schoonmaakbranche in Bemmel, vormde het decor voor de ledenbijeenkomst Glas & Gevel op 6 maart. Van de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het pand werd goed gebruikt gemaakt. Ook via deze weg nogmaals heel veel dank aan Jeroen en Kees Aalbers voor hun gastvrijheid!

Experts

Glas & Gevel
In het eerste deel van het programma passeert een groot aantal onderwerpen de revue:

  • De nieuwe ‘ladderwet’: "Schoonmakend Nederland/AWOG heeft jarenlang in Europa lobby gevoerd met als doel de huidige ladder voor professionele gebruikers te behouden. Dit om te voorkomen dat  professionele gebruikers ook over moeten naar de brede ladder die op termijn in Europa verplicht wordt naar aanleiding van ongevallen met de huidige ladder door particulieren. Bedoeling was om een aparte norm te maken voor de ‘window cleaning ladder’ los van EN 131 en daarbij de huidige basisbreedte en sportafstand te behouden voor de professionele gebruikers. We hoopten op basis van ergonomische argumenten (de fysieke belasting stijgt immers door gewichtsverhoging van de brede ladder en daarbij is het slechter manoeuvreren met de brede ladder) dit samen met Europese medestanders te kunnen bereiken. Helaas is de ontwikkeling van de glazenwassersnorm vastgelopen nu Europese landen afgehaakt zijn in de lobby, die overigens een politiek steekspel bleek te zijn. Er is nu onvoldoende draagvlak over om door te gaan met de glazenwassersnorm. Op termijn overruled de Europese wetgeving de Nederlandse wetgeving en verdwijnt de ladder waar wij nu mee werken. Deze wordt vervangen worden door de brede ladder. Tot die tijd blijft ons Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel van toepassing. Het is volstrekt onduidelijk op welke termijn dit gaat gebeuren. Het kan nog jaren duren voordat het zo ver is. Zodra er ontwikkelingen zijn, horen jullie van ons."
  • De RAS gaat een onderzoek uitvoeren naar de fysieke belasting van de wassteel in combinatie met hulpmiddelen. In de afgelopen 20 jaar, sinds het opstellen van het Arboconvenant zijn er op het gebied van de wassteel enkele ontwikkelingen geweest. Zo zijn er nog duidelijkere afspraken gemaakt binnen de sector over de hoeveelheid tijd die maximaal met het systeem gewerkt mag worden. De systemen zijn steeds lichter geworden en er zijn hulpmiddelen op de markt gekomen. Denk aan het waspak (+bril) en verschillende exoskeletten al dan niet in combinatie met een neksteun.
    Toch heeft dit niet geleid tot grote veranderingen. Waar de afspraak is dat de wassteel mag worden ingezet in uitzonderingssituaties, indien werken met werkmethode die hoger staat in de arbeidshygiënische strategie (denk bijvoorbeeld aan een hoogwerker) niet mogelijk is, is het gebruik van de wassteel in de praktijk eerder regel dan uitzondering. Dit heeft onder andere te maken door het feit dat de wassteel (kosten)effectief is in gebruik. Daarnaast is het gebruik van hulpmiddelen in combi bij het werken met de wassteel, ook al zijn deze er, een zeldzaamheid. Hierdoor is de lichamelijke belasting nog steeds hoog, wat leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat bij glazenwassers met alle gevolgen van dien. De RAS wil vroegtijdige uitval van werknemers als gevolg van lichamelijke klachten voorkomen. Daarom heeft zij gevraagd om een onderzoek te doen naar de effecten van de verschillende hulpmiddelen op de lichamelijke belasting en naar het draagvlak bij glazenwassers voor het gebruik van deze hulpmiddelen. Dit onderzoek vormt de basis voor een advies aan de sociale partners over de inzetbaarheid van de wassteel in combi met de verschillende hulpmiddelen rekening houdend met de lichamelijke belasting en acceptatie door gebruikers.
  • Ook in 2023 vindt de actieweek ‘Glazenwassers hebben hart voor de zorg’ plaats. Doe mee van 11 tot en met 22 december 2023. In juni volgt meer informatie.
  • De Nederlandse Arbeidsinspectie voert dit jaar een onderzoek uit naar keuringsinstanties. Aanleiding zijn de problemen met de gevelonderhoudsinstallatie van Kranenburg.
  • Om de verschillen toe te lichten in de regelgeving tussen de zzp'er en de werknemer in loondienst heeft een delegatie van AWOG/Schoonmakend Nederland samen met de Arbeidsinspectie gesproken met de verantwoordelijke ambtenaar bij SZW. Deze verschillen leiden tot een ongelijke concurrentiepositie in de schoonmaaksector, vooral in de glasbewassing. Naast de oneerlijke markteffecten leidt dit ook tot grote gezondheids- en veiligheidsrisico's voor zzp'ers. Schoonmakend Nederland wil graag dat er een eind gemaakt wordt aan deze ongelijkheid. Helaas zijn er geen quick fixes. Via de politiek en via VNO-NCW zetten we onze lobby voort waarbij we aanhaken op Arbovisie 2040 en het te ontwikkelen vervolgadvies.
  • Macro-economische ontwikkelingen & Cao schoonmaak 2023. Cao-manager Fedde Monsma en bestuurslid Pieter Grootjes lichten het verhaal toe. Sinds de huidige cao eind 2022 werd afgesloten, is er veel gebeurd. Denk aan de oorlog, energiecrisis, voortdurende arbeidsmarktkrapte, kostenstijgingen en een forse verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML). Het gevolg van alles is dat het loongebouw van onze cao op termijn ‘onder water’ komt te staan. We willen een aantrekkelijke en onderscheidende sector om in te werken blijven. Dat betekent dat een nieuw loongebouw nodig is. Op dit moment wordt uitgezocht hoe dat nieuwe loongebouw er het beste uit kan zien. Vakbonden voeren op dit moment de druk op om dit proces te versnellen.

Wilco van Rooijen
In het tweede deel van het programma vertelt bergbeklimmer en expeditieleider Wilco van Rooijen zijn verhaal. Hij vertaalt lessen uit de klimpraktijk naar het bedrijfsleven. Meerdere keren stond hij op het dak van de wereld: Mount Everest, K2 (zonder zuurstof), de Noord- en Zuidpool.

Als bergbeklimmer en expeditieleider kende hij onderweg vele hoogte- en dieptepunten. Wilco is de eerste en enige Nederlander die op eigen kracht en zonder extra zuurstof de Explorers Grand Slam voltooide. De zeven hoogste toppen (Seven Summits) op elk continent inclusief de Noord- en de Zuidpool. Tegenslagen kende hij ook. Tussen triomf en tragedie zit zóveel. Kruipend ging hij naar de top van de Mount Everest, bij de afdaling van de roemruchte K2 bond hij de strijd aan met het noodlot. Maar liefst elf klimmers keerden niet terug uit de zone des doods. Wilco werd vermist, maar overleefde de hel. Door ernstige bevriezingen verloor hij aan beide voeten al zijn tenen na amputatie. Hij verloor zijn beste vrienden en collega’s tijdens expedities. “Ik heb de dood meerdere malen in de ogen gekeken. Door zulke crisissituaties weet je écht wel wat de essentie van het leven is.”

De lezing van Wilco gaat over moed, doorzettingsvermogen, wilskracht, teamgeest, tactiek, creativiteit, mentale en fysieke hardheid, discipline, individualiteit en collectiviteit. Zijn ervaringen put hij uit zijn expedities. Wilco had al deze expeditie ervaringen nodig om met name zijn laatste wereldberoemde tocht naar de beruchte top van de ‘killer mountain’ K2 te overleven. Tijdens zijn lezing passeerden 10 stellingen, aan de hand van zijn expeditie ervaringen, de revue die ook gelden om in het bedrijfsleven de top te bereiken.

Voor in de agenda
De volgende ledenbijeenkomst Glas & Gevel vindt plaats op woensdag 15 november 2023, ook tijdens de Schoonmaak Vakdagen in Houten.

Gerelateerd