Extra loon voor schoonmakers

Nieuws 11 mei 2023

Extra loon voor schoonmakers

Schoonmakend Nederland, vakbonden FNV Schoonmaak en CNV Vakmensen zijn een extra loonsverhoging overeengekomen boven op de lopende cao-afspraken in de schoonmaak- en glazenwasserssector. In de schoonmaaksector werken 125.000 medewerkers. 

Experts

Afgesproken is:

  • Per 1 november 2023 gaat het loon met 3,5% omhoog, op 1 januari 2024 krijgen schoonmakers er 3% bij en op 30 juni 2024 nog eens 5,5%.
  • Trede 0 in het loongebouw verdwijnt per 1 januari 2024.
  • De loonsverhoging van 1,5% op 1 april 2024 vervalt.
  • De volgende loonsverhoging zal niet eerder plaatsvinden dan per 1 januari 2025.

Klik hier voor de nieuwe loontabellen

Speciaal voor leden heeft Schoonmakend Nederland een factsheet gemaakt over cao-kostenontwikkelingen. Je kunt deze downloaden uit de cao-kit

Fedde Monsma, manager Arbeidszaken bij Schoonmakend Nederland: “Hoewel we een lopende cao hebben tot en met 30 juni 2024, zien onze werkgevers dat schoonmakers moeite hebben met de steeds duurdere boodschappen. In 2023 stijgen de lonen met 6,25% en in 2024 met 8,5%.  

Structurele oplossing 
Monsma: “Dat er extra afspraken gemaakt zijn tot aan het einde van de looptijd van de huidige cao (30 juni 2024) is omdat we een aantrekkelijke sector willen blijven in deze krappe arbeidsmarkt. We hebben een goede cao afgesproken in 2021, maar de economische realiteit heeft ons ingehaald. Met de nieuwe loonafspraken verdienen medewerkers in de schoonmaak direct meer dan in vergelijkbare sectoren.   

Sociaal gezicht 
“Werkgevers in de schoonmaak- en glazenwasserssector laten hun sociale gezicht zien door heel bewust te kiezen voor een structurele verhoging voor schoonmakers. Bovendien blijven we zo ook in de toekomst aantrekkelijk voor onze huidige en nieuwe medewerkers en onderscheiden we ons van andere sectoren”, sluit Monsma af. Schoonmakend Nederland legt dit onderhandelingsresultaat positief voor aan haar leden. Dat gebeurde tijdens de Algemene ledenvergadering op 25 mei 2023. 

LEES VERDER:
Leden Schoonmakend Nederland stemmen in met cao onderhandelingsresultaat

Gerelateerd