Dit zijn de nieuwe loontabellen 2023-2024

Nieuws 14 juli 2023

Dit zijn de nieuwe loontabellen 2023-2024

Begin mei heeft Schoonmakend Nederland met vakbonden aanvullende afspraken gemaakt op de lopende cao. Deze zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering door de leden in overgrote meerderheid zijn goedgekeurd.

Deze afspraken worden toegevoegd aan de lopende cao, waardoor er een aantal loonafspraken wijzigen. Zo wordt de loonsverhoging die oorspronkelijk in april 2024 gepland is, geschrapt en zijn er andere loonsverhogingen voor in de plaats gekomen. Verder is met vakbonden afgesproken dat er in 2024 geen andere loonstijgingen plaatsvinden.  

Het cao-boekje moet daar op aangepast worden. Hieronder vind je de aangepaste loontabellen en de ingangsdatum van de loonafspraken. Deze vind je ook in de zogenaamde Nota van Wijziging waar alle aangepaste afspraken in terug te vinden zijn. Het huidige cao-boekje wordt dan vervangen door nieuwe afspraken over loon. Een nieuw cao-boekje wordt gedrukt en is beschikbaar via de RAS.

Voor vragen kan altijd contact opgenomen worden met de helpdesk van Schoonmakend Nederland.

Experts

Loongebouw
 • Het loongebouw gaat uit van 6 loongroepen (loongroep 1 tot en met 6). Alle schalen hebben een beginsalaris (trede 0) en 4 treden. 
 • Op 1 januari 2024 vervalt trede 0. Dit heeft de volgende gevolgen:
  • Werknemers die op 31 december 2023 in trede 0 zitten, worden vanaf 1 januari 2024 ingedeeld in trede 1. Verdere doorgroei in dienstjaren (trede 2 en verder) is vanaf 1 januari van een volgend kalenderjaar.
  • Werknemers die vanaf 1 januari 2024 nieuw in dienst treden, worden ingedeeld in trede 1. Verdere doorgroei in dienstjaren (trede 2 en verder) is vanaf een jaar na indiensttreding.
Verhoging basisuurlonen
 • De verhoging van 1,5% per 1 april 2024 VERVALT. 

De basisuurlonen worden als volgt verhoogd

 • 3,5 % per 1 november 2023;
 • 3% per 1 januari 2024;
 • 5,5% per 30 juni 2024.

Loontabellen

Loontabel per 1 april 2024 

De aanpassing van de basisuurlonen per 1 april 2024 VERVALT.

Loontabel per 1 november 2023

Loongroep 1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 10,06 10,55 11,06 11,63 12,07 12,68
18 jaar 10,69 11,21 11,76 12,36 12,83 13,47
19 jaar 11,32 11,87 12,45 13,09 13,58 14,27
Baisuurloon/dienstjaren
12,58 13,19 13,83 14,54 15,09 15,85
1 13,03 13,68 14,31 15,03 15,61 16,41
2 13,50 14,16 14,83 15,56 16,15 16,98
3 13,92 14,63 15,30 16,07 16,70 17,53
4 14,35 15,09 15,82 16,57 17,22 18,10

Loontabel per 1 januari 2024

Loongroep 1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 10,37 10,89 11,39 11,97 12,43 13,06
18 jaar 11,02 11,57 12,10 12,72 13,20 13,87
19 jaar 11,66 12,24 12,81 13,46 13,97 14,69
Baisuurloon/dienstjaren
1 13,42 14,09 14,74 15,49 16,08 16,90
2 13,91 14,59 15,28 16,03 16,63 17,49
3 14,34 15,07 15,76 16,55 17,20 18,06
4 14,78 15,54 16,29 17,07 17,74 18,65

Loontabel per 30 juni 2024

Loongroep 1 2 3 4 5 6
Basisuurloon/leeftijd
17 jaar en jonger 10,94 11,49 12,01 12,63 13,12 13,78
18 jaar 11,62 12,21 12,77 13,42 13,93 14,64
19 jaar 12,30 12,92 13,51 14,20 14,75 15,49
Baisuurloon/dienstjaren
1 14,15 14,87 15,55 16,34 16,97 17,83
2 14,68 15,39 16,12 16,91 17,55 18,45
3 15,12 15,90 16,63 17,46 18,14 19,05
4 15,60 16,40 17,19 18,01 18,71 19,67

C-deel

Loontabel C-deel per 1 april 2024.

De aanpassing van de uurlonen per 1 april 2024 VERVALT.

Loontabel C-deel per 1 november 2023:

Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 12,81 13,34 13,93 14,76 15,66 16,74 17,90

Hiervan zijn de functies Rayonleider 1 en 2 uitgezonderd.
Het minimumsalarisniveau van deze functies bedraagt:

 • Rayonleider 1: 17,97
 • Rayonleider 2: 18,68

Loontabel C-deel per 1 januari 2024:

Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 13,20 13,74 14,35 15,20 16,13 17,24 18,44

Hiervan zijn de functies Rayonleider 1 en 2 uitgezonderd.
Het minimumsalarisniveau van deze functies bedraagt:

 • Rayonleider 1: 18,51
 • Rayonleider 2: 19,24

Loontabel C-deel per 30 juni 2024:

Punten ORBA Tot 40 40-60 60-80 80-100 100-115 115-135 135-140
Minimum salarisniveau 13,92 14,49 15,14 16,03 17,02 18,19 19,45

Hiervan zijn de functies Rayonleider 1 en 2 uitgezonderd.
Het minimumsalarisniveau van deze functies bedraagt:

 • Rayonleider 1: 19,53
 • Rayonleider 2: 20,30

Het feitelijk uurloon van werknemers (exclusief met de individuele werknemer schriftelijk overeengekomen persoonlijke toeslag) zal worden verhoogd met:

 • De verhoging van 1,5% per 1 april 2024 VERVALT.
 • 3,5 % per 1 november 2023;
 • 3% per 1 januari 2024;
 • 5,5% per 30 juni 2024.

All-in loontabel per 1 april 2024

De aanpassing van de uurlonen per 1 april 2024 VERVALT.

All-in loontabel per 1 november 2023

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2023)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,08 12,66 13,28 13,96 14,48 15,21
18 jaar 12,83 13,45 14,11 14,83 15,39 16,17
19 jaar 13,59 14,24 14,93 15,70 16,30 17,12
20 jaar en ouder 15,09 15,83 16,59 17,45 18,11 19,02

All-in loontabel per 1 januari 2024

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2024)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,45 13,07 13,67 14,37 14,91 15,67
18 jaar 13,22 13,88 14,52 15,26 15,84 16,65
19 jaar 13,99 14,69 15,37 16,15 16,77 17,62
20 jaar en ouder 16,10 16,91 17,69 18,59 19,29 20,28

All-in loontabel per 30 juni 2024

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2024)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 13,12 13,79 14,42 15,16 15,74 16,54
18 jaar 13,94 14,65 15,32 16,10 16,72 17,56
19 jaar 14,75 15,50 16,21 17,04 17,69 18,59
20 jaar en ouder 16,98 17,84 18,66 19,61 20,36 21,39

All-in loontabel per 1 april 2024 hotelschoonmaak

De aanpassing van de uurlonen per 1 april 2024 VERVALT.

All in loontabel per 1 november 2023 hotelschoonmaak

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2024)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,13 12,72 13,34 14,02 14,55 15,28
18 jaar 12,89 13,51 14,17 14,90 15,46 16,24
19 jaar 13,65 14,31 15,00 15,77 16,37 17,19
20 jaar en ouder 15,16 15,90 16,67 17,52 18,19 19,10

All in loontabel per 1 januari 2024 hotelschoonmaak

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2024)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 12,50 13,13 13,73 14,43 14,98 15,75
18 jaar 13,28 13,94 14,59 15,33 15,91 16,72
19 jaar 14,06 14,76 15,44 16,22 16,84 17,70
20 jaar en ouder 16,17 16,98 17,77 18,67 19,83 20,37

All in loontabel per 30 juni 2024 hotelschoonmaak

Voor studenten/scholieren (het hele jaar) en vakantiekrachten (tussen half juni en half september 2024)

Loongroepen 1 2 3 4 5 6
17 jaar en jonger 13,18 13,85 14,49 15,22 15,22 16,61
18 jaar 14,00 14,71 15,39 16,17 16,79 17,61
19 jaar 14,82 15,57 16,29 17,11 17,77 18,67
20 jaar en ouder 17,05 17,92 18,74 16,69 20,45 21,49

Gerelateerd