Vervolgoverleg n.a.v. bevindingen projecten Arbozorg en Arbo glasbewassing

Vereniging 15 mei 2023

Vervolgoverleg n.a.v. bevindingen projecten Arbozorg en Arbo glasbewassing

Tijdens de ledenbijeenkomst AWOG in november 2022 heeft Marcel Keijzer van de Arbeidsinspectie (NLA) ons bijgepraat over de projecten Arbozorg en Arbo Glasbewassing. Hij deelde de bevindingen en de gezamenlijke reactie daarop van de Arbeidsinspectie, RAS, Schoonmakend Nederland en SieV.

Expert

Inmiddels zijn de nodige acties opgepakt door de betrokken partijen. Deze en de nog openstaande acties bespreken we op 10 mei tijdens een vervolgoverleg.

Gerelateerd