Wat je moet weten over het all-in loon

Achtergrond 26 juli 2023

Wat je moet weten over het all-in loon

Op basis van de cao Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf komen sommige medewerkers in aanmerking voor een all-in loon. Dit zijn vakantiekrachten (zomervakantie) en studenten en scholieren die naast hun werk nog een opleiding volgen (rest van het jaar). Je mag het all-in loon dus alleen uitkeren als deze medewerkers werken in de zomervakantie (van half juni tot haf september) en/of gedurende het jaar 12 uur of minder per week werken. En er is meer dat je moet weten...

Experts

All-in loon betekent dat in het loon, naast het normale uurloon, ook de vakantietoeslag en de waarde van de vakantieuren is opgenomen.

1. Zorg dat duidelijk is dat je met de werknemer een all-in loon hebt afgesproken

Om te voorkomen dat de werknemer later nog kan claimen dat hij recht heeft op vakantietoeslag en vakantieuren is het belangrijk dat een en ander goed in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Recentelijk is door de kantonrechter in Haarlem (JAR 2023/148) nog geoordeeld dat onvoldoende duidelijk was dat tussen werkgever en werknemer een all-in loon was afgesproken met als gevolg dat de werkgever de vakantietoeslag en de vakantiedagen nog eens moest uitbetalen.

In de arbeidsovereenkomst moet duidelijk staan wat het uurloon (maandloon/periodeloon) is inclusief en exclusief vakantietoeslag en wat de vergoeding voor de vakantieuren is. De verplichting om deze specificatie ook op de loonstrook te vermelden is opgenomen in artikel 9 lid 3 sub d cao.

Wat moet je dan opnemen in de arbeidsovereenkomst?

Hieronder (in cursief) een voorbeeldtekst hoe je dit in een arbeidsovereenkomst kunt opnemen (voorbeeldtekst).

Artikel...

1. Bij indiensttreding bedraagt het uurloon dat hoort bij de genoemde functie en bij het aantal dienstjaren/leeftijd*** € ……. bruto per uur all-in**. Dat betekent dat zowel de vakantietoeslag als de waarde van de vakantietoeslag in het loon zijn opgenomen. Dit uurloon is bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst als volgt opgebouwd:

  • Basisuurloon: € …....
  • Vakantietoeslag: € …....
  • Vakantiedagen: € ……

2. De werknemer krijgt het vakantiegeld niet meer eenmailig (in mei) uitbetaald en bij het opnemen van verlof zal geen loon worden uitbetaald.

** Een all-in loon betekent loon inclusief 10% vakantieopbouw /10,5% vakantieopbouw bij hotels en 8% vakantietoeslag conform artikel 9 lid 3 sub
*** Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

2. Hoe bereken je het all-in loon?

De all-in lonen vind je in de cao in bijlage IIIA. Maar hoe bereken je nu dat all-in-loon?
Je verhoogt het uurloon van de werknemer met de waarde van de vakantieuren en de vakantietoeslag.

Uurloon
Het basisuurloon vind je terug in de cao in bijlage III.

Vakantieuren
Over elk betaald uur bouwt de werknemer 10% aan vakantieuren op. Dat betekent dat hij ook 10% vakantieuren opbouwt over alle vakantieuren waar hij recht op heeft. Over de 10% wordt dus 10% opgebouwd en over die 10% ook weer. Dus het percentage van 10% wordt verhoogd wordt met 1% en met 0,1%. Daarom wordt voor elk gewerkt uur bij het all-in-loon het basisuurloon verhoogd met 11,1%; dit is de waarde van de vakantieuren (ii).

Vakantietoeslag
De werknemer ontvangt vakantietoeslag over zijn loon. Kijk wat onder het loon valt in artikel 1 lid 7 cao. Over het basisuurloon, de waarde van de vakantieuren bouwt de werknemer 8% vakantietoeslag op.

Hoe ziet de berekening van het all-in loon eruit?
Het basisuurloon bedraagt (loongroep 1 en 0 dienstjaren): € 12,15
De opbouw vakantieuren is 11,1% van € 12,15 = € 1,35
De vakantietoeslag van 8% wordt berekend over € 13,50 (€ 12,15 + € 1,35) = € 1,08.

Het all-in loon bedraagt: € 14,58

i Als het uurloon van de werknemer meer bedraagt dan het basisuurloon wordt het all-in-loon op dezelfde manier berekend.
ii Dezelfde berekening geldt voor de werknemers die in hotels werken, maar door het opbouwpercentage van 10,5% wordt het uurloon verhoogd met 11,6%. 

Gerelateerd