Eindrapport onderzoek fysieke belasting van glazenwassers is beschikbaar

Nieuws 22 december 2023

Eindrapport onderzoek fysieke belasting van glazenwassers is beschikbaar

In opdracht van de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) hebben vhp human performance en TNO onderzoek gedaan naar de fysieke belasting van glazenwassers bij gebruik van het telescopisch wassysteem. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het eindrapport is beschikbaar. 

Expert

Het telescopisch wassysteem is een veelvuldig gebruikt arbeidsmiddel dat het mogelijk maakt om glazen op hoogte te wassen, zonder hierbij gebruik te hoeven maken van ladders. Het telescopisch wassysteem is echter fysiek belastend, met name voor nek, schouders en rug, waardoor er in de branche regels zijn opgesteld over de maximale tijdsduur dat met het systeem wordt gewassen. De praktijk leert dat deze regels lang niet altijd worden nageleefd. Het telescopisch wassysteem is dusdanig (kosten)effectief, dat gebruik van het systeem eerder regel dan uitzondering is. Tevens worden beschikbare hulpmiddelen, die het werk lichter maken, niet of nauwelijks gebruikt.

Het onderzoek bestond uit twee delen:

  1. De lichamelijke belasting van het glazenwassen met verschillende werkmethoden (traditioneel wassen vanuit hoogwerker, werken met telescopisch wassysteem, werken met telescopisch wassysteem m.b.v. de looptechniek, werken met telescopisch wassysteem + hulpmiddelen (waspak, twee verschillende exoskeletten, neksteun, prismabril)) is objectief in kaart gebracht.
  2. In de branche is geïnventariseerd welke (praktische) voor- en nadelen er zijn van de verschillende hulpmiddelen, welke belemmeringen er zijn voor het gebruik en acceptatie van deze hulpmiddelen en hoe deze belemmeringen kunnen worden weggenomen.

Conclusies & vervolg
Uit het onderzoek blijkt dat het werken met het telescopisch wassysteem belastend is en dat overschrijding van de maximale taakduur van 4 uur per dag tot 7 meter of 2 uur per dag bij werk tussen 7 en 13,5 meter leidt tot een verhoogde kans op klachten of schade aan nek, schouders of rug. Het is belangrijk dat het werken met het telescopisch wassysteem weer een uitzonderingssituatie wordt en dat de afspraken zoals vastgelegd in de Arbocatalogus beter nageleefd worden. Vanuit de RAS wordt met de klankbordgroep een plan ontwikkeld om naleving van de Arbocatalogus te bevorderen.

Lees hier de eindrapportage van het onderzoek naar de lichamelijke belasting van glazenwassers.

LEES MEER

Gerelateerd