Klankbordgroep pakt door op rapport over lichamelijke belasting bij werken met de wassteel

Praktijk 11 maart 2024

Klankbordgroep pakt door op rapport over lichamelijke belasting bij werken met de wassteel

Eind december 2023 verschenen de uitkomsten van het onderzoeksrapport van TNO/VHP naar de lichamelijke belasting bij het werken met het telescopisch wassysteem. Uit het onderzoek blijkt dat het werken met het telescopisch wassysteem belastend is en dat overschrijding van de maximale taakduur leidt tot een verhoogde kans op klachten of schade aan nek, schouders of rug. De maximale taakduur is 4 uur per dag tot 7 meter of 2 uur per dag bij werk tussen 7 en 13,5 meter. 

We vinden het belangijk dat het werken met het telescopisch wassysteem weer een uitzonderingssituatie wordt en dat de afspraken zoals vastgelegd in de Arbocatalogus beter nageleefd worden.

Expert

Gezien de ernst van de resultaten van het onderzoek is door een klankbordgroep van werkgevers en werknemers gewerkt aan een plan om de naleving van de Arbocatalogus te bevorderen.

Besloten is om primair in te zetten op het geven van voorlichting over het gebruik van het telescopisch wassysteem. De regels zoals deze zijn opgenomen in de Arbocatalogus moeten beter nageleefd worden. Verder is er bij de RAS een meldpunt waar mensen terecht kunnen als de Arboregels niet gevolgd worden. Ook is er een afspraak gemaakt met de Arbeidsinspectie en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag om de krachten te bundelen.

Om uit te leggen wat de regels zijn rondom werken op hoogte zijn er drie voorlichtingsfilmpjes gemaakt over naleving van de Arbocatalogus en de arbeidshygiënische strategie (AHS): voor werknemers, voor werkgevers en een filmpje voor opdrachtgevers. Ook is er een flyer beschikbaar met meer uitleg om met offertes mee te sturen. 

Dit bericht is op 19 april 2024 geüpdatet. 

Gerelateerd