Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Politiek 19 april 2024

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft op 16 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft.

Expert

Schoonmakend Nederland is niet blij met de afschaffing van de regeling. “Het is de zoveelste maatregel die het ondernemen in een arbeidsintensieve sector steeds minder lonend maakt.” De branchevereniging riep het kabinet al eerder op om de alsmaar stijgende lasten op arbeid een halt toe te roepen en juist te zorgen dat werken lonend is. 

 “Wij roepen het kabinet dringend op om de alsmaar stijgende loonkosten een halt toe te roepen of daar een behoorlijke lastenverlichting of een andere vorm van tegemoetkoming in de kosten tegenover te stellen. Door het verlichten van de lasten op arbeid en deze meer in verhouding te brengen met de belasting in niet-arbeidsintensieve sectoren, worden niet alleen de ondernemersrisico’s verkleind maar wordt ook de positie van medewerkers aan de basis van de arbeidsmarkt versterkt.” Ook in de brief die Schoonmakend Nederland eerder deze maand naar de informateurs stuurde herhaalde de brancheverenging deze oproep.

Gerelateerd