Geslaagde ledenbijeenkomst Glas & Gevel op 22 april

Vereniging 3 mei 2024

Geslaagde ledenbijeenkomst Glas & Gevel op 22 april

Op maandag 22 april jl. verzamelden meer dan 40 enthousiaste deelnemers zich voor de ledenbijeenkomst Glas & Gevel bij ‘In de houtzagerij’ in Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van de nieuwe voorzitter, Gaby Westelaken, werden belangrijke ontwikkelingen en initiatieven besproken.

Experts

Actualiteiten en innovaties
Het gebruik van de wassteel stond centraal in het actualiteitenblok. Er werd voorlichtingsmateriaal gepresenteerd: drie filmpjes (voor de werkgever, de glazenwasser en de opdrachtgever) een flyer. Dit materiaal is gemaakt naar aanleiding van het TNO/VHP-onderzoek naar de fysieke belasting van het werken met de wassteel. Daarnaast is er bij de RAS een meldpunt gestart waar opdrachtgevers vragen kunnen stellen over deze techniek.

Het gebruik van de wassteel was ook het onderwerp voor 20 master studenten van de TU Delft. Zij dachten na over alternatieven voor het gebruik van de wassteel. Wat kun je doen om het gebruik minder belastend en eenvoudiger te maken? Vijf ideeën zijn geselecteerd en inmiddels eigendom van de RAS. Ondernemers die iets met één of meer ideeën willen doen, mogen dat onder voorwaarde dat de informatie en verdere uitwerking ter beschikking blijven van de hele branche. Dit zijn de vijf ideeën: Evren Ucar, Arjun Srivathsa, Marijn van Limborgh, David Soche en Marten Bomhof. Wil je met één van de ideeën aan de slag? Neem dan contact op met Theo Bosma (RAS) voor de technische specificaties.

De jaarlijkse actieweek #GlazenwassersHartZorg vindt plaats van 9 tot 20 december 2024.

Om meer jongeren te jongeren te enthousiasmeren voor het glazenwassersvak vertelde Gaby over de contacten die zijn gelegd met praktijk- en vakscholen. Een werkgroep van het bestuur gaat hiermee aan de slag. Karin van Elten vertelde meer over het traject rondom  de update van de eind- en toetstermen voor glasbewassing. Het doel is om de opleiding beter op de praktijk te laten aansluiten.

Rik van de Woerd sloot het actualiteitenblok af met een verhaal over de pilot om het watergebruik in de glazenwasserij te kunnen verminderen. Dat is een belangrijke stap in het kader van duurzaamheid. Rik testte in de praktijk hoe het gebruik van osmosewater kan worden gehalveerd. Denk aan opvangen, filteren en hergebruiken van afvalwater. Rik zet zijn pilot door, maar wil ook praten met collega-bedrijven die werken of zoeken naar alternatieven. Zo gaat Rik bijvoorbeeld kijken bij Nivo Noord die regenwater opvangen en gebruiken.

Veiligheid en wetgeving

In het tweede deel voor de pauze kwam de Nederlandse Arbeidsinspectie, vertegenwoordigd door Corine Postma-Koolen en Sebastiaan Jacobs, aan het woord. Naar aanleiding van een ongeval met gevelmast in 2021 heeft de inspectie onderzoek gedaan om in kaart te brengen hoe groot de problemen en risico’s zijn rondom gevelonderhoudsinstallaties (goi’s). Uit het onderzoek blijkt dat er relatief veel problemen en risico’s zijn. Zorgwekkend is dat glazenwassers regelmatig ongekeurde gevelinstallaties aantreffen en zich niet veilig voelen. Dit is gebleken uit een enquête die door bijna 200 respondenten ingevuld is.Tijdens de bijeenkomst heeft Corine de resultaten uit de enquête gedeeld en toegelicht.

Om de risico’s te verkleinen is aan het ministerie van SZW gevraagd om de wet- en regelgeving rondom de keuring van de machines aan te scherpen door het instellen van een verplicht keuringsregime. Alleen bedrijven die geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie kunnen dan nog keuren. Hopelijk wordt de de wet in 2027 van kracht.

Klanthousiame maakt alles leuker

Feike Cats, bekend om zijn expertise in klantgerichtheid, deelde in hoog tempo en op enthousiaste wijze, zijn inzichten over het houden van klanten. Van klantvriendelijkheid tot klantgerichtheid, van gelijkheid tot ongelijkheid en van tevreden tot enthousiast. Het klanttevredenheidsonderzoek ging in de prullenbak. En Feike legde haarfijn uit waarom echt persoonlijk contact met je klanten en collega’s zo waardevol is. Zijn boodschap luiden: Beter leidt bijna nooit tot leuker! Leuker bijna altijd tot beter!, Behandel iedereen ongelijk. En: Een enthousiast persoon heeft een verhaal. Met een paar pakkende voorbeelden uit de praktijk, gingen de leden naar de borrel. Daar werd nog flink nagepraat om Feike’s verhaal.

Voor in de agenda: de volgende ledenbijeenkomst Glas & Gevel vindt plaats op 6 november 2024. 

 Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 01, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)     Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 02, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)    Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 03, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)

Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 04, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)     Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 05, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)     Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 06, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)

Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 09, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland)     Ledenbijeenkomst Glas & Gevel 08, 22 april 2024 (Schoonmakend Nederland) 

Gerelateerd